19. nedeľa v Cezročnom období

P1140467Význam slova chlieb v prvom rade vyjadruje základnú potravinu, ktorá je upečená z kysnutého cesta. Chleba sa človek nikdy nepreje. Je to základná potravina, ktorú konzumuje človek takmer ku všetkému. V katolíckej a pravoslávnej cirkvi sa používa chlieb aj v zmysle prijímania Kristovho tela, ktorý je prítomný v premenených daroch chleba v podobe hostie. Zároveň sa tento výraz používa aj v spojení so živobytím, zamestnaním, prácou. Pod živobytím vnímane konkrétnu činnosť, ktorú vykonávame s určitým cieľom a ktorá môže mať podobu telesnej alebo duševnej činnosti.  V zmysle zamestnania je to konkrétne povolanie, ktoré vykonávame. V zmysle práce ide o pravidelnú prácu za mzdu, za plat, za konkrétnu odmenu. Človek, ktorý nám túto prácu dáva, sa zvykne nazývať nielen zamestnávateľ, ale aj chlebodarca. Prečo? Pretože on je ten, kto nám dáva odmenu za prácu a tak sa stará o to, aby sme každý deň mali prácu a odmenu za vykonanú prácu. Potulkami Slovenskom som dospela k záveru, že veľa ľudí má tendenciu zmýšľať a vyjadrovať sa negatívne na adresu svojho chlebodarcu. Prečo je tomu vo väčšine prípadov tak? Prečo si nevážime toho, kto nám prácu dáva? Prečo si nevážime aj odmenu, ktorú za túto prácu dostávame? Skúsme porozmýšľať, či sa za tohto chlebodarcu aj modlíme. Či vyprosujeme od všemohúceho Boha pre neho múdrosť v každej chvíli, v každom rozhodovaní sa, v každej situácii. Je jednoduché odsúdiť človeka, odsúdiť jeho postoj,  jeho rozhodnutia. No je ťažšie sa pýtať prečo. Je ťažšie hľadať a nachádzať pravdu. Pretože ak sa objektívne pozrieme na výsledky svojej práce a svojej odmeny, môžeme zistiť, že sa mýlime. A človek sa nerád mýli. Nerád si pripúšťa, že sa mýlil. Preto dnes máme jedinečnú možnosť naučiť sa prepojiť duchovný a pracovný život prostredníctvom jedného slova: chlieb. Skúsme sa objektívne pozrieť na všetky významy tohto slova vo všetkých súvislostiach. Ako často potrebujeme duchovný chlieb v našom živote, tak často potrebujeme aj chlieb ako pokrm a zdroj sily pre prácu. Zároveň táto práca sa stáva našim povolaním, ktoré vykonávajúc s láskou prináša veľké požehnanie pre spoločnosť. Nabáda a povzbudzuje nás to k tomu, aby sme nezabúdali na našich chlebodarcov, pretože cez nich sa tiež rozvíjame po všetkých stránkach: pracovnej, duševnej a duchovnej.

© Jaroslava Kmecová, 01. 08. 2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *