2. adventná nedeľa rok A – slovo k prvému čítaniu (Iz 11,1-10)

stromV ten deň: Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom. A bude mať záľubu v bázni pred Pánom. Nebude súdiť podľa zdania očí, ani nebude karhať podľa počutia, ale podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných a podľa práva bude rozhodovať v prospech ponížených zeme. Zem udrie prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí bezbožníka. Spravodlivosť bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho bokov. Vlk bude bývať s baránkom, leopard si ľahne vedľa kozliatka. Teliatko i lev budú žrať spolu a chlapček ich bude zaháňať. Krava a medvedica sa budú spolu pásť, ich mláďatá budú vedno odpočívať. Lev sťa vôl sa bude kŕmiť slamou, dojča sa bude hrať nad dierou hada, do skrýše vretenice siahne rukou batoľa. Nik nebude škodiť ani pustošiť na celom mojom svätom vrchu; lebo poznaním Pána bude naplnená zem, ako vody napĺňajú moria. V ten deň koreň Jesseho sa vztýči ako znamenie národom; pohania ho budú vyhľadávať a slávny bude jeho príbytok.
(Iz 11, 1-10)

Izaiáš prorokuje o ratolesti z kmeňa Jesseho. Väčšinou si pri čítaní všimneme ratolesť, nový výhonok, ale prehliadneme, z čoho vyrastá. Peň je pozostatok stromu, už nemá ani kmeň, ani korunu, nie je užitočný. Tu sa myslí na dávidovskú kráľovskú dynastiu, ktorá vyzerá ako odumretá. Monarchia za Izaiáša je v hlbokej kríze. Výhonok predstavuje nového kráľa.

Proroctvo prináša nádej. Ohlásený kráľ bude konať v Božom duchu. Z tohto textu vychádza naša katolícka náuka o siedmich daroch Ducha Svätého. Zdôraznená je tu bázeň pred Pánom. Kráľ Izraela má nad sebou Kráľa Izraela, preto nesmie byť tyranom ale pastierom. Úlohou kráľa je súdiť a tento nový kráľ nebude súdiť povrchne, ani na základe neoverených udaní ale spravodlivo a verne.

Vládnutie pod vplyvom Božieho ducha sa má prejaviť aj v živočíšnej ríši. Slová o pokojnom spolunažívaní zvierat, ktoré sú vo vzťahu dravec korisť (vlk – baránok, leopard – kozliatko, lev – teliatko, medvedica – krava), posúvajú tento text do mesiášskej roviny. Vrcholom sú obrazy detí v blízkosti nebezpečných zvierat a dokonca hadov.

Naše čítanie končí víziou o tom, ako bude celá zem naplnená poznaním Pána. Boh chce, aby sme ho poznali. Vtedy sa vracia stratený raj. Pre mnohých to môže znieť ako utópia. Pre iných: „večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (Jn 17,3)

© Jozef Kohut, 13.12.2013
(Foto: Anna Macková)

One Comment on “2. adventná nedeľa rok A – slovo k prvému čítaniu (Iz 11,1-10)”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *