2. nedeľa po narodení Pána

Každý očakáva od tohto roka, že mu prinesie samé príjemné veci. Toto je aj predmetom všetkých prianí. No život je oveľa spletitejší, ako si človek dokáže predstaviť. Dnešné evanjelium nám ponúka k zamysleniu Slovo, ktoré je Boh. Prichádza k nám a povzbudzuje nás, že nás obdaruje milosťou. Práve túto milosť potrebujeme na vyriešenie mnohých kríz, predovšetkým ekonomických. Máme potrebu vlastniť čo najviac vecí, ktoré nás podnietili rozhodnutiu zobrať si rôzne úvery. A teraz potrebujeme riešiť tieto a mnohé ďalšie problémy. Máme obavu o prácu, o príjem a podobne. Zamýšľame sa nad tým, ako zabezpečíme rodinu, ako sa dostaneme z finančných problémov, ako pomôžeme svojim príbuzným, ktorí sú v kríze. Tento rok chceme veľa toho zmeniť. Chceme vyriešiť nejaký problém. Ale ako v nám tom môže pomôcť Boh? „Krízu prekonáme práve vtedy, keď zužitkujeme svoju vlastnú silu, alebo keď v sebe pocítime silu Ducha Svätého. Ja sám krízu druhého nevyriešim a ani ho nepresvedčím, že sa všetko obráti v dobré. Všeobecnú, ale i osobnú krízu, s ktorou sa muži, ženy a aj celé rodiny stretávajú, je potrebné brať vážne. V priebehu nej sa o slovo hlási iná životná téma: obavy, že zostaneme opustení, že to nezvládneme, že prídeme na to, že nám toho život naloží na plecia až príliš veľa. V rámci rozhovorov je dobré hovoriť o týchto hlbokých témach, vyplývajúcich na povrch v priebehu krízy. Napriek tomu ľudia očakávajú na konci rozhovoru konkrétne rady, čo majú urobiť.“ (ANSELM GRÜN – Důvěřuj sobě. Jak s odvahou překonávat krize.) Predovšetkým potrebujeme krízu prijať a napriek zdanlivo neriešiteľnej situácii sa pozrieť na veci z iného uhla pohľadu. Každá kríza prináša so sebou aj pozitíva, ktoré na začiatku nevnímame. Postupne pri rozoberaní možností a hľadaní riešení, môžeme s odstupom času vidieť veci z inej perspektívy. Stojíme na prahu roka, ktorý bude pre nás veľmi zaujímavý, plný prekvapení, radostí a starostí. Je na nás, ako sa k týmto novým výzvam postavíme a aké rozhodnutia prijmeme. Či práve v týchto výzvach budeme načúvať Bohu, ktorý nás obdarúva hojnými milosťami, alebo zaujmeme postoj večne nespokojného človeka. Nezabúdajme, že „z jeho milosti sme my všetci dostali milosť za milosťou.“

© Jaroslava Kmecová, 03. 01. 2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *