2. nedeľa po narodení Pána – pohľad psychológa

„Na počiatku bolo Slovo …“. Tento počiatok Jánovho evanjelia pozná asi každý z nás. Ján veľmi efektne a krásne opisuje Boha, Božiu prítomnosť, príchod Ježiša na tento svet, jeho význam pre nás ľudí ako Svetlo, ktoré v tmách svieti. Tematika tohto evanjelia len dopĺňa, rozširuje a predlžuje naše pripomínanie si narodenia Ježiša, Jeho príchodu na tento svet. Ján ale nezačína pastiermi, jasličkami, ale ide hneď od počiatku.

Zamýšľaním sa nad dnešnou úvahou mi napadlo, že slovo počiatok, respektíve hľadanie počiatku, je v mojej psychologickej praxi na dennom poriadku. Bez zamerania sa na tento počiatok by moja práca asi nebola vôbec, teda určite, efektívna. Skoro všetko sa po príchode nových klientov centruje na počiatok. Spoločne zisťujeme počiatok toho, kedy prvýkrát spozorovali, či už rodičia alebo samotný klient, že niečo nie je v poriadku. Čo bol počiatok toho, že sa odhodlali vyhľadať pomoc až teraz. Poprípade hypoteticky uvažujeme, čo by bol počiatok zmeny k lepšiemu, na čom prvom by si všimli, že dochádza k zmene. Na to, aby sme zmenili terajší stav, tak sa potrebujeme dopátrať čo najbližšie a najpresnejšie k počiatku vzniku onoho stavu. Táto úloha je niekedy veľmi náročná a musím priznať, že nie vždy sa nám podarí tento počiatok odhaliť.

Tak ako pre mňa je hľadanie počiatku dôležité, tak aj pre nás veriacich je dobré vedieť čo bolo na počiatku. Veríme, že tam nebolo nič, ale vieme, že od počiatku až po prítomnosť je za tým všetkým Logos (slovo) – Boh. Boh, ktorý je všade okolo nás a my s ním stále komunikujeme v modlitbách, že? Neviem, ako Vám, ale ja sa musím priznať, že táto komunikácia sa mi nie vždy darí. Ale práve vianočné sviatky, mne osobne, vracajú Boha do môjho „zorného poľa“ vnímania, mimo ktoré sa niekedy dostáva tým, že sa nechám zahltiť buď pracovnými povinnosťami, alebo inými „prioritami“ dnešnej doby.

Mgr. Peter Chomjak

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *