20. nedeľa v Cezročnom období [rok A]

matka2Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí za nami.“ Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“ No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: „Pane, pomôž mi!“ On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ „Áno, Pane,“ vravela ona, „ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov.“ Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“ A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.

(Mt 15, 21 – 28)

Žena v dnešnom evanjeliu má veľké starosti o svoju dcéru. Iste, každý rodič a zvlášť matky, sú veľmi ustarostené o svoje deti. Vzťah rodičov a ich detí je veľmi dôležitý, pretože tento vzťah ovplyvňuje deti v ich ďalších etapách života. Z ekonomického pohľadu by sme sa mohli venovať viacerým veciam. Naša pozornosť bude smerovať k vzťahom rodičov voči svojim rodinám a zároveň svojej práci. Dnes je väčšina rodičov zaneprázdnená a nemá čas sa venovať svojim ratolestiam. Je naozaj pravda, že zamestnanci, manažéri, či politici nemajú čas na svoje rodiny? V knihe Zodpovedné líderstvo autor Alexander Havard píše o tom, že „lídri sú odovzdaní rodinnému životu. Láska k práci a „workoholizmus“ sú dve odlišné veci. Ak pripustím, aby som pre prácu zanedbával svoju rodinu, moje chápanie spravodlivosti je mylné. Thomas More, Piotr Stolypin, Karol Habsburský alebo Jérôme Lejeune boli skvelí manželia a otcovia. Pri skúmaní rodinného života najlepších vrcholových manažérov obchodných spoločností Warrena Bennisa vôbec neprekvapilo, že takmer všetci sú šťastne ženatí so svojimi prvými manželkami. Lídri, vedení rozvážnosťou, vedia čo robiť, keď dôjde ku konfliktom medzi profesionálnymi a rodinnými záväzkami. Neexistujú zázračné recepty, ale ak je vaším heslom „rodina na prvom mieste“ a podľa toho aj žijete, ste na správnej ceste. Jeden môj známy sa raz zúčastnil na schôdzi, ktorá trvala nekonečne dlho. Bolo to v dôsledku neprezieravého plánovania. Okolo ôsmej hodiny večer sa zodvihol a oznámil svojim kolegom: „Priatelia, musím končiť. Moja žena a deti ma čakajú. Môžem vymeniť zamestnávateľa, ak to bude nutné, ale nemôžem vymeniť manželku a deti.“ A odišiel. V miestnosti zavládlo hrobové ticho, ale môj priateľ dal kolegom výbornú lekciu z rozvážnosti a zo spravodlivosti.“ (Havard, A. Zodpovedné líderstvo. Cesta k osobnej dokonalosti.) Aj žena v dnešnom evanjeliu má veľkú starosť o svoju dcéru. Nebojí sa, že ju Ježiš môže odmietnuť. Záleží jej na jej dieťati. Jane Haalandová Matlayrová, bývalá nórska štátna tajomníčka pre zahraničné veci, mala dňa 09. 11. 2001 prejav na konferencii Európskeho centra pre rozvoj líderstva, kde poukazuje na dôležitosť materstva a líderstva: „Zrelosť vo vzťahu k práci a zodpovednosti, ktorú musia rodičia dosiahnuť vzhľadom na svoj status rodičov, je neuveriteľne cenným prínosom pre obchodného lídra a dodáva mu určitý nadhľad nad svojou prácou. Mladí agresívni muži posadnutí sledovaním zisku budú asi sotva dlhodobým ľudským kapitálom, ktorý zdravý podnik naozaj potrebuje. Ak chce líder viesť druhých, potrebuje vzbudiť dôveru, kultivovane komunikovať a vytvárať atmosféru ozajstnej úcty v medziľudských vzťahoch.“ (Jana Haaland Matlaryová, Matestvo a líderstvo: Profesionálny život očami ženy, prejav na konferencii Európskeho centra pre rozvoj líderstva, Helsinki, 09. 11. 2001.) V dnešnom evanjeliu žena nepozerá na to, čo ju to stojí. Má vieru, že práve komunikácia, dôvera a medziľudské vzťahy budú dôležitými predpokladmi splnenia jej prosby. Nezabúdajme aj na takýto rozmer našej práce. Nebojme sa držať sa kresťanských hodnôt v našom zamestnaní – povolaní.

© Jaroslava Kmecová, 16. 08. 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *