23. nedeľa v Cezročnom období [rok A]

black-and-white-chess-chessman-2902Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

(Mt 18, 15 – 20)

Dňa 29.08.2014 sme si pripomínali 70-te výročie Slovenského národného povstania. Mala som možnosť sledovať mnoho programov, príhovorov, filmov. V nich rozprávali mnohí ľudia, ktorí už nie sú medzi nami. No prežili nielen druhú svetovú vojnu, ale prežili aj SNP, koncentračné tábory, gulagy a iné nástrahy, ktoré dobre poznáme. Jeden z bojovníkov, keď opisoval svoje rozhodnutie bojovať za túto našu krajinu, zaspieval pieseň zo vtedajšej doby. Slová tejto piesne hovorili o tom, že slovenský národ chce žiť bez nadvlády iného národa. Zároveň vyjadrovala hrdosť nad remeslami a poľnohospodárstvom nášho Slovenska. V správach neustále počúvame o korupcii, porušovaní predpisov, zákonov, nezamestnanosti atď. Ľudia bojujúci za našu krajinu hovorili o tom, že na chlieb si chcú zarobiť sami. Chceli rozvíjať remeslá, poľnohospodárstvo a tradície našej krajiny. Dnes sme od mnohých vecí upustili. Pod nadvládou iných krajín sme sa nedokázali ani s odstupom rokov rozpamätať na odkaz našich predkov, ktorí si ctili Boha. Rodina bola pre nich na prvom mieste a ich každodenným chlebíčkom bola pre nich práca. V našich obciach sa spievalo a ľudia si vzájomne pomáhali. Dnes už na tento odkaz si pamätá málo ľudí. Prestali sa odovzdávať tieto myšlienky, no napriek tomu máme veľa odkazov zdokumentovaných. Dnešné evanjelium nám pripomína slová Ježiša: „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ Koľko ľudí sa v časoch nadvlády modlilo a vymodlilo oslobodenie. Boh vypočul prosby našich otcov a starých otcov. Mnoho z nich veľa trpelo preto, aby sme my dnes boli slobodní a mohli odovzdávať, šíriť a zveľaďovať to, čo nám oni odovzdali. Jedna pani v reportáži povedala: „Nechcem žiadne peniaze, ktoré som si nezarobila/nezaslúžila.“ Prosme Boha o múdrosť a milosť pre každého z nás, aby sme v múdrosti zveľaďovali to, čo nám Boh skrze našich starých a prastarých otcov zanechal. Modlime sa za náš národ, aby múdrosť a pracovitosť nevymizla z našich domovov a z našej krajiny. Na svojich cestách stretávam veľa ľudí, spoznávam množstvo miest a krajín, spôsob života i prácu. Máme veľké bohatstvo, ktoré možno nie je v majetku, ale je predovšetkým v úcte Boha a v pracovitosti. Veľmi si prajem, aby sme znova objavili krásu života našich predkov, aby sme nezabúdali na našu históriu. Máme veľa krásnych remesiel, ktoré môžeme znovu objaviť a zlepšiť si ekonomiku. Kúpou a predajom výrobkov od našich výrobcov podporíme našu ekonomiku a naše hospodárstva. No k tomu potrebujeme nielen Božiu pomoc, ale aj ochotné srdce a pracovité ruky.

© Jaroslava Kmecová, 25. 08. 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *