27. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha. Spomienka proroka Habakuka

Veriaci oslavujme Slovo, večné ako Otec i Duch Svätý, lebo pre nás sa zrodilo z Márie Panny. Ospevujme ho a klaňajme sa mu. Veď v tele vystúpilo na kríž. Pretrpelo hrôzy smrti a vzkriesilo zosnulých svojím slávnym vzkriesením.
(tropár 5. hlasu)
Všetci bdejme a očakávajme Krista s lampami plnými oleja, s rozžatými sviecami, aby sme boli vpustení na svadobnú hostinu. Hoci sme vykonali len málo dobrých skutkov, predsa volajme: Pane, zmiluj sa!
(Sedalen utierne z pondelka, 5. hlas)
Kriste, prorok Habakuk predpovedal tvoj príchod medzi nás, preto s bázňou volal: Prišiel si zachrániť svoj ľud, ktorý si pred vekmi vyvolil.
(Irmos utierne)