13. Nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha (Mt 21,33-42)

33Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. 34 Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. 35 Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. 36 Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. 37 Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: »K môjmu synovi budú mať úctu.« 38 Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: »To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!« 39 Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. 40 Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ 41 Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ 42 Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: »Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná«? (Mt 21,33-42)

Origenes, Komentár k Matúšovi

Alebo keď sa im Pán, ktorý s nimi bol cez deň v oblaku a v noci v ohnivom stĺpe, potom žiadnym podobným spôsobom nezjavil. U Izaiáša sa teda vinicou nazýva židovský ľud, a hospodárova hrozba smeruje proti vinici. V evanjeliu sa však neobviňuje vinica ale jej nájomníci. A v evanjeliu je azda vinicou Božie kráľovstvo, čiže náuka vložená do Svätého Písma a úrodou z vinice je ľudský život, ktorému sa nič nedá vytknúť. Plot, ktorým je obohnaná vinica, je litera Písma, aby nik vonku nevidel plody, ktoré sú v skrytosti. Lisom vo vinici je hĺbka Božích výrokov, do ktorej vlievajú svoje snahy ako ovocie tí, ktorým tieto Božie výroky prospeli. Postavená veža je slovo o samotnom Bohu a o Kristových láskavých činoch. Túto vinicu odovzdal nájomníkom, čiže ľudu pred nami, kňazom i laikom. A odcestoval, čím dal príležitosť vinohradníkom. A blíži sa čas oberačky, každému jednému i všeobecne celému ľudu. Prvým časom života je detstvo, a vtedy vinica neukazuje nič, len že má životnú silu. Keď však začne môcť hovoriť, je čas vyhnať puky. A ako dozrieva duša dieťaťa, tak i vinica (čiže Božie slovo) a po dozretí prináša vinica zrelú úrodu lásky, radosti, pokoja a podobne. Čas oberačky sa však niekedy približuje i ľudu, ktorý prijal Zákon skrze Mojžiša; preto nasleduje: 34 keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *