29. nedeľa v Cezročnom období [rok B] 18.10.2015

DSC_0149Človek má svoje predstavy o živote, má svoje sny a chce ich aj zrealizovať. V dnešnom evanjeliu je dôležité zamerať sa na Ježiša ako na vodcu, ktorý od svojich apoštolov dostáva otázky, ktorých zodpovedanie si vyžaduje odbornú a osobnú zrelosť vodcu. Dnes chce veľa ľudí riadiť ľudí, oddelenia, pobočky a aj celé firmy. Táto, často označovaná ako lukratívna, práca sa pre mnohých stala samotným cieľom. Avšak človek si nedostatočne uvedomuje rozdiel medzi touto pozíciou a svojimi očakávaniami. V istom uhle pohľadu ide o lukratívnu prácu, ktorá prináša človeku mnoho výhod. No táto práca je v prvom rade o zodpovednosti, povinnosti, odbornosti a predovšetkým o službe. V tejto pozícii človek slúži organizácii, pre ktorú pracuje. Zároveň slúži jednotlivým zamestnancom, kolegom a spolupracovníkom. Je medzičlánkom medzi odberateľmi a dodávateľmi. Musí napĺňať ciele akcionárov a majiteľov organizácie. Jeho úlohou je riešiť zamestnancov, komunikovať so štátnymi a verejnými inštitúciami, zahraničnými partnermi a podobne. Zrazu zisťuje, že nie všetko, čo bolo povedané o tejto tzv. lukratívnej práci, je pravda. Zrazu zisťuje, že potrebuje vedieť veci z oblasti manažmentu, psychológie, ekonomiky, potrebuje poznať legislatívu danej krajiny, medzinárodné dohody a množstvo ďalších odborných informácií. Vodca si musí hneď na začiatku uvedomiť, že svojich ľudí je nevyhnutné poznať po mene. Musí ísť ešte oveľa ďalej a to k jadru veci. S dostatočnou precíznosťou pozná charakter, povahu, odbornosť, rodinné zázemie, osobnosť a v prvom rade sny svojich spolupracovníkov. Možno si položiť otázku, prečo práve sny. Sny pomáhajú tímu vytvárať jednotný cieľ, „keď s ostatnými ukážete, že je váš sen i ich snom a ako prispieva k všeobecnému blahu. Keď vyjadríte svoje nadšenie zo svojej vízie, vznietite nadšenie i u ostatných.“ (KOUZES, J. – POSNER, B. Leadership challenge. Jak zařídit, aby se ve firmách dělali zázračné věci) Veď do pracovného života nepatria diskusie o snoch. Je potrebné napĺňať konkrétne plány, realizovať obchodné stretnutia, robiť podrobné záznamy a podobne. Skutočný líder pozná sny svojich spolupracovníkov, pretože to je to najsilnejšie miesto ich motivácie. „Nadšenie nemôžete prikázať, musíte k nemu inšpirovať.“ (KOUZES, J. – POSNER, B. Leadership challenge. Jak zařídit, aby se ve firmách dělali zázračné věci) Zároveň tu vzniká priestor pre ocenenie najlepších výkonov prostredníctvom realizácie ich snov. U spolupracovníkov to zvyčajne vzbudzuje obrovský rešpekt a lojalitu. Utvrdzuje ich to v osobnom záujme lídra o ich osobný, osobnostný a spoločenský život. To zabezpečí ich ešte väčšiu lojalitu, pracovitosť a dodržiavanie eticko-morálnych zásad. Nechajme sa dnes inšpirovať najväčším vodcom Ježišom, aby sme v plnej múdrosti, prezieravosti, odbornej a osobnej zrelosti robili ako vodcovia správne rozhodnutia.

© Jaroslava Kmecová, 17. 10. 2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *