Prvý

Vkrojeracali sa zo skúšky. Unavení, upotení, ale šťastní. Ešte teraz ich boleli lýtka od čardášov a karičiek. Na duši bolo ľahko. Každú chvíľu sa ozývali salvy smiechu. Hoci nebolo veľa hodín, tma bola ako polnoci. Pouličné svetlá sliepňali v hustej hmle.

„Ahoj, tak zajtra v škole,“ zaznelo sem tam a hlúčik sa zmenšoval. Napokon ostali štyria, tri dievčatá a jeden chlapec. Na konci  ulice ich čakala tlupa v kapucniach.

„Navaľte prachy!“ zaznel povel, ktorý nezniesol odpor.

„Nemáme,“ zaznela krátka odpoveď.

„To určite, nebuď drzý, lebo dostaneš nakladačku,“ povedal mu ten s najväčšou kapucňou.

„Nebojím sa ťa,“ odvetil tanečník, no hrdlo mu stiahlo a na čelo mu vystúpil pot. Srdcová frekvencia bola ako pri čapaši. „Dievčatá, vy choďte domov, ja to s tými chalanmi vybavím.“

Dievčatá sa rozbehli, každá svojou cestou.

Tlupa v kapucniach ostala na chvíľu ako obarená. Aspoň dovtedy, pokým dievčatá stihli ujsť do bezpečia. Potom ho obkľúčili.

Tanečník si kľakol, schúlil sa do klbka a čakal.

© Júlia Hubeňáková, 18. 10. 2015   29. nedeľa v Cezročnom období

K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“

On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“

Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“

Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“

Oni mu vraveli: „Môžeme.“

Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“

Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“ Mk 10, 35-45

One Comment on “Prvý”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *