29. nedeľa v Cezročnom období

P1150001Dnešné evanjelium sa priamo dotýka daňovej politiky. V minulosti sme sa venovali problematike platenia daní každého človeka. Dnes sa na dane pozrieme z iného uhla pohľadu. Je ním daňová politika – nástroj štátu a jej vplyv na podnikanie a investovanie. Vláda prostredníctvom daní, zákonov, opatrení, dotácií a iných „donucovacích“ prostriedkov, môže legálne vymáhať finančné prostriedky podľa svojej politiky. „Aký je zásadný problém? Je ním skutočnosť, že vláda môže získať v podstate neobmedzené zdroje prostredníctvom donútenia a daní. Súkromné firmy musia získavať svoje zdroje vždy od investorov. A to je práve táto alokácia zdrojov investorov na základe časovej preferencie a podnikateľskej predvídavosti, ktorá prideľuje kapitál a zdroje do najziskovejšej spotreby, teda do spotreby, ktorá produkuje najlepšie služby. Súkromné firmy môžu získavať zdroje iba od spotrebiteľov a investorov. To znamená, inými slovami, iba od ľudí, ktorí ocenia ich služby a kupujú ich, a od investorov, ktorí sú ochotní riskovať svoje usporené prostriedky a očakávajú zisk. Jednoducho povedané, platby a služby sú opäť na trhu neoddeliteľne spojené. Vláda môže oproti tomu získať toľko peňazí, koľko chce. Slobodný trh poskytuje „mechanizmus“ k alokácii zdrojov pre budúcu a súčasnú spotrebu, k nasmerovaniu zdrojov do ich najproduktívnejšej spotreby všetkými ľuďmi. Tým tiež poskytuje podnikateľom prostriedok k alokácii zdrojov a oceňovaniu služieb tak, aby bola zaistená ich optimálna spotreba. Vláda ale nemá žiadny vnútorný mechanizmus kontroly, to znamená, že nemusí splniť žiadne požiadavky testu ziskovosti pri poskytovaní svojich služieb spotrebiteľom, na ktorom základe by mohla rozhodovať o výške k tomu nutných prostriedkov. Súkromné firmy môžu získať nejaké prostriedky iba od spokojných spotrebiteľov, ktorí si cenia ich výrobky, a od investorov, ktorí sú vedení uvažovaním v intervenciách zisk-strata. Vláda môže získať prostriedky, doslova kedykoľvek si spomenie.“ (ROTHBARD, M., N. Ekonomie státních zásahů) Áno, daňová politika má významný vplyv na celkovú situáciu v krajine. Preto je na každom jednom občanovi krajiny, aby dal svoj hlas vo voľbách tej strane, ktorá podľa neho je založená na eticko-morálnych princípoch. Takto dokáže predísť tomu, aby daňová politika nebola nástrojom zla, ale nástrojom dobra. Ježiš dnes hovorí o to, že máme dávať Bohu aj štátu podľa zákonov. Preto začnime každý od seba a rozhodujme sa v súlade s našim svedomím.

© Jaroslava Kmecová, 18. 10. 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *