3. adventná nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Sof 3,14–18a)

(14) Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael! Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! (15) Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj sa nijakého zla! (16) V onen deň povedia Jeruzalemu: „Neboj sa, Sion, nech ti ruky nechabnú! (17) Pán, tvoj Boh, je s tebou, on je mocný, on ťa zachráni. Teší sa a plesá nad tebou, obnovuje k tebe svoju lásku, plesá nad tebou a jasá; (18) ako v deň zhromaždenia.“

(Sof 3,14–18a)
Audionahrávka zamyslenia…

Prorok Sofoniáš adresuje v čítaní na Tretiu adventnú nedeľu obyvateľom Jeruzalem a celému Božiemu ľudu výzvu na radosť. Sila jeho slov sa lepšie ukáže, keď si uvedomíme, že zaznievajú na pozadí ohlásenia Pánovho dňa, ktorý tu predstavuje definitívny Boží súd nad celým svetom. Sofoniáš na začiatku svojho spisu s istotou tvrdí, že všetko bude zničené (1,2); ľudia aj zvieratá (1,3), Júda aj Jeruzalem (1,4), a tí, ktorí vykonávajú pohanské kulty (1,5–6).

Pre nás kresťanov dnes je samozrejmé, že Boh je vládca nad celým svetom a že nie je len bohom popri iných bohoch. V Izraeli viedla k monoteizmu dlhá cesta. Ale vidíme, že v Sofoniášovi má Boh silu na to, aby súdil a zničil celý svet, nie iba nejaké obmedzené územie, na ktorom býva jeden konkrétny národ. Otázka je, ako zmieriť začiatok a koniec tejto krátkej starozákonnej knižky. Namiesto deštrukcie z úvodu totiž prichádza pozitívny refrén: „Pán je s tebou, neboj sa nijakého zla! Neboj sa…! Pán, tvoj Boh je s tebou!“

U prorokov stretávame Boha, ktorý je živý. Nie je len nejakou nemennou statickou ideou. Biblický Boh je spravodlivý aj milosrdný, karhá aj povzbudzuje, dáva sa poznať, ale tiež sa zahaľuje. Tretia adventná nedeľa má byť nedeľou radosti z celého srdca (v. 14). Negatívnym dôvodom radosti je odvolanie rozsudku (v. 15). Ale je tu ešte pozitívny dôvod, prečo sa tešiť – Boh obnovuje svoju lásku k ľuďom (v. 17). Komplikovaný hebrejský výraz, ktorý je za tým, hovorí, že Boh bude mlčať vo svojej láske. Ale ako chápať Božie mlčanie?

Grécki prekladatelia Septuaginty vysvetľujú Božiu lásku ešte trochu inak: Boh ťa obnoví vo svojej láske. Dnes si toto Božie slovo potrebujeme pripomenúť viac ako inokedy. Radi by sme videli silného Boha, ktorý valcuje svet a ktorého všetci uznávajú. Ale Boh, ako sa nám predstavuje vo svojom slove v knihách Svätého písma, si nevynucuje úctu a vieru. Naopak, pozýva k stíšeniu a odovzdanosti. Napokon, prichádza k nám ako malé dieťa práve preto, aby v nás prebudil lásku.

Všetkým čitateľkám a čitateľom prajem požehnanú nedeľu a pokojnú prípravu na Vianočné sviatky.

Foto: Yøe Kovalík.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *