3. adventná nedeľa rok A – slovo k prvému čítaniu (Iz 35,1-6b.10)

OLYMPUS DIGITAL CAMERABude sa radovať vyschnutá zem, zaplesá a rozkvitne púšť. Ako narcis vykvitne, zajasá, zaplesá a radosťou vykríkne. Bude obdarená nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Sarona. Uvidia slávu Pána a velebu nášho Boha. Posilňujte ruky zoslabnuté, upevňujte chvejúce sa kolená. Povedzte malomyseľným: „Vzchopte sa, nebojte sa! Hľa, váš Boh! Príde odveta, odplata Boha. On sám príde a spasí vás.“ Vtedy roztvoria oči slepí a uši hluchých sa otvoria. Ako jeleň skákať bude chromý, jazyk nemého radosťou vykríkne. A tí, ktorých Pán vykúpil, sa vrátia, s jasotom vojdú na Sion. Večná radosť ovenčí im hlavy, zaplaví ich radosť a veselosť, zmizne bôľ a vzdychanie.
(Iz 35, 1-6b. 10)

Keď dnešný človek počuje slovo púšť, väčšinou si predstaví piesčitú Saharu. Izaiáš používa v dnešnom čítaní dva výrazy. Prvý je vyschnutá zem (hebr. midbar), ktorý predstavuje stepné pastviny. Druhý je púšť (hebr. araba), miesto bez vody a života. Jedno aj druhé má podľa prorokových slov zakvitnúť. Predstava kvitnúcej púšte je umocnená prirovnaním k Libanonu, Karmelu a Saronu. Všetky tri názvy predstavujú v Biblii územia s bujnou vegetáciou nie len v období dažďov.

V súčasnosti je Izrael svetovým lídrom v antidezertifikácii (zabraňovanie zväčšovania púštnych oblastí). No v Izaiášovi nejde doslovne o púšť. On dáva nádej Izraelskému ľudu, ktorý je v Babylonskom zajatí, bez chrámu, bez vlasti, bez života. Boh, Stvoriteľ, ktorý môže premeniť nehostinnú a nebezpečnú divočinu na kvitnúcu záhradu, môže obnoviť aj svoj vyvolený ľud. Preto ponúka prorok slová povzbudenia: „Hľa, váš Boh! On sám príde a spasí vás.“

Druhá polovica čítania rozvíja, čo konkrétne znamená Božia spása. Slepí, hluchí, chromí, nemí budú uzdravení. Boh vykúpi svojich a oni sa s jasaním vrátia na Sion. Trojnásobná radosť v poslednej vete prevažuje nad bôľom a vzdychaním. Radosť zostane naveky, kým bolesť a náreky odídu. Izaiášove slová o uzdravení napĺňa Ježiš, ba dokonca ich prevyšuje, on aj očisťuje malomocných a kriesi mŕtvych (Mt 11,5). Náš Boh je oveľa väčší, ako si vieme predstaviť.

© Jozef Kohut, 16.12.2013
(foto: hg)

One Comment on “3. adventná nedeľa rok A – slovo k prvému čítaniu (Iz 35,1-6b.10)”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *