To ma podrž,

IMG_2120Jána uvrhli do žalára a tebe to bolo jedno? Mi nehovor, že si tomu nemohol zabrániť.  Ján predsa robil také úžasné veci. Prečo musel tak nespravodlivo trpieť! Tak mohol si tomu zabrániť?“

„Mohol. Spýtam sa ťa, sťažoval sa niekedy Ján, že trpí nespravodlivo?“

„Čo ja viem, asi nie, v Písme sa nič také nepíše. Akurát o ňom viem, že odvážne plnil poslanie, ktoré mu dal Boh. A nebál sa. Pripravoval ti cestu a vyzýval ľudí, aby ľutovali hriechy a nehrešili. Nečudujem sa, že ho mnohí preto nenávideli.“

„Presne tak. Aj iných prorokov nenávideli, keď vyzývali ľudí, aby sa polepšili. Čo myslíš, je to dnes inak?“

„Mne sa  napríklad spolužiaci vysmiali, lebo som nechcel pri písomke podvádzať.“

„Viem o tom a tvoje konanie bolo super. Klobúk dole. Povedz, mal som ťa zachrániť?“

„To nie, ale som rád, že som vtedy nezlyhal a že o tom vieš.“

„Pamätaj, viem o každom tvojom kroku, o každej tvojej myšlienke. Ak nezlyháš v maličkostiach, budeš časom zrelší aj na väčšie veci.“

„Ako Ján?“

„Nebuď zvedavý; vieš, ako sa hovorí, kto je zvedavý, bude…“

„… bude pehavý?“

3. adventná nedeľa

© Júlia Hubeňáková,  15. 12. 2013

Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“

Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“

Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je napísané: ‚Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.‘

Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.“ Mt 11, 2-11

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *