3. adventná nedeľa rok C – pohľad psychológa

Evanjelium týkajúce sa tretej adventnej nedele nám ponúka pohľad a možno aj odpoveď na otázku, ktorá sa nachádza v úryvku až trikrát a to: „Čo máme robiť?“ Túto otázku kladú Jánovi zástupy ľudí, potom mýtnici a nakoniec aj vojaci. Každý z týchto pýtajúcich dostal na svoju otázku od Jána aj priamu odpoveď, ktorá bola uspôsobená pre každého pýtajúceho sa. Ak by dával Ján takéto rady v dnešnej dobe mohli by sme ho pokojne nazvať aj mentorom. Možno niekomu príde na rozum otázka: „Kým? Čím?“
Kto je vlastne ten mentor? K definícií tohto pojmu sa dostaneme najskôr tak, že si popíšeme činnosť, ktorú taký mentor vykonáva, čiže mentoring. Poznáme viac definícií mentoringu, avšak jadrom každej definície je dobrovoľná podpora jednej osoby (nazývanej tiež mentee) druhou osobou (mentorom). Medzi hlavne funkcie mentoringu patrí podpora iniciatívy, nasmerovanie k osobnému rozvoju, zvýšenie efektivity. Mentoring sa v kontexte organizácie týka najmä vedenia zamestnancov, kde vzniká vzťah medzi mentorom na jednej strane a pracovníkom na strane druhej. Tento vzťah umožňuje predať získané skúsenosti a vhodným spôsobom poradiť zamestnancovi. Mentor je obvykle starší pracovník, ktorý ma toľko skúsenosti a toľko odbornosti, že môže pomáhať a radiť menej skúseným spolupracovníkom. Okrem role školiteľa sa mentor stavia aj do role poradcu. Mentor pomáha svojmu mentee (zverencovi) poznať lepšie samého seba, svoj potenciál a schopnosti.
Slovo mentor pochádza z gréckej báje o Odyseusovi, kde keď samotný Odyseus odchádzal do Trójskej vojny zveril svoju rodinu, vrátane svojho syna Telemacha do rúk Mentora, ktorý bol učiteľom a vychovávateľom.
Ján v evanjeliu tiež pomáha a dáva rady rôznym ľudom ako žiť správne, aby sa páčili Bohu. Každú radu sa snaží prispôsobiť osobnosti a povolaniu mentee (v našom prípade ľuďom v zástupe, mýtnikom, vojakom), avšak všetky rady majú niečo spoločné a to konať dobro a žiť spravodlivo. Práve na tieto veci by sme mali upriamiť svoj zrak aj my, nie len počas adventu ale aj počas celého roka, lebo Pán prichádza, „aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky …“
Kto by chcel ďalšie odpovede na otázku „Pane, čo máme robiť?“ stačí si otvoriť Bibliu, ktorá je popretkávaná takýmito „mentorskými“ radami, viď. blahoslavenstvá. Už je iba na nás – na mentee a na našej vôli, či sa nimi budeme skutočne riadiť.
© Mgr. Peter Chomjak, 13.12.2012