3. nedeľa v Cezročnom období [rok C]

P1140585

Táto úvaha je akoby voľným pokračovaním témy z minulej nedele. „Podľa svojho zvyku“, to sú slová, o ktorých dnes budeme uvažovať. Aké sú naše zvyky? Ako my vnímame zvyky? Aký názor máme na osvojovanie správnych návykov, z ktorých sa postupne stávajú zvyky? Veľmi zložité otázky. Každý náš zvyk ovplyvňuje naše rozhodovanie sa v práci. Ak sme si zvykli konať čestne, ovplyvní to naše konanie a postoje aj v pracovnom živote. Platí to pre rozhodovanie sa, postoj k práci a k ľuďom., ovplyvňuje to náš postoj k peniazom, k majetku či vzdelávaniu. Nevynímajúc fakt, že si môžeme osvojiť zvyk navštevovať bohoslužby aj počas pracovného dňa. Takto nadobúdame Božie požehnanie, ktoré nám pomáha správne sa rozhodovať, prijímať zodpovednosť, nebáť sa prijať aj veľké výzvy v práci navzdory všetkým pochybnostiam. Človek má niekedy tak veľa práce, že opomenie čas na modlitbu, či svätú omšu. Práve skutočnosť, že človek má veľa práce, by mala byť jasným signálom toho, že sa treba aj viac utiekať k Bohu. Veď On je pánom aj práce človeka. Práca nemá z človeka robiť otroka, ale naopak má ho povznášať k Bohu, ktorý ju dáva na rozvoj človeka. Skúsme si vedome osvojovať zvyky, ktoré nám pomôžu prácu vykonávať ešte kvalitnejšie a s väčšou dôverou v Božiu milosť.

© Jaroslava Kmecová, 02. 01. 2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *