Timotej

P1150103Prezentácia projektov o ekológii bola v plnom prúde. Timo si vytiahol sedmičku. Našťastie prednášal až po obede. Inak by boli všetci počuli, ako mu v bruchu vyhrávajú muzikanti.

„Môj projekt som nazval ´Ekológia duše´, začal trochu roztraseným hlasom.

Poniektorí poslucháči sa pousmiali nad takým zvláštnym názvom, no aspoň ich to zaujalo a všetci zbystrili pozornosť.

„Myslím si…, som presvedčený,“ pokračoval Timotej, „že človek žije v súlade s prírodou len vtedy, keď žije v súlade s ľuďmi a najmä, keď žije v súlade so Svätým Písmom.“

Mnohí sa zavrteli. Čo to vlastne ten študent rozpráva?

„Ak milujem lesy, alebo čistú vodu, alebo ohrozené druhy vtákov, alebo závidím spolužiakovi lepší priemer, alebo niekoho nenávidím, alebo si myslím, že som lepší ako niekto iný, nesprávam sa ekologicky k mojej duši. Tá sa stáva ohrozeným druhom, je chorá. Ako môžem milovať hory…, alebo hviezdy…, alebo zatúlaných psíkov, keď moja duša je chorá?“

Viacerí v porote mali prísne zomknuté pery. Timotej to cítil, no aj tak pokračoval. Hovoril o láske k peniazom, o drancovaní prírody, o medziľudských vzťahoch…, o všeličom. Záver jeho prezentácie bol úplne bombastický.

„Dnes sa môže každý z nás slobodne rozhodnúť pre ekológiu svojej duše a prispieť tak k záchrane sveta. Ja som sa už rozhodol.“

Po prezentácii prišiel za ním pán z poroty, ktorý mal najprísnejší výraz.

„Odkiaľ si, Timotej,“ spýtal sa ho a potľapkal ho po ramene.

„Predsa odtiaľto,“ nechápal Timotej.

„Asi doma nemáš veľa priaznivcov. Mýlim sa? Možno dnes nevyhráš, no pre mňa si víťaz ty. Dám ti moju vizitku. Rád by som ťa o pár rokov videl na našej univerzite.

© Júlia Hubeňáková, 24. 1. 2016   3. nedeľa v Cezročnom období

Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad–radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili.

Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.

Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ Lk 1, 1-4; 4, 14-21

2 Comments on “Timotej”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *