3. veľkonočná nedeľa [rok C]

Za vodcu – lídra sa pokladá človek, ktorý vo svojom živote ovplyvní aspoň štyroch ľudí. Koľkých ľudí a akým spôsobom ovplyvňujeme my? Ježiš ovplyvnil nespočetne veľa ľudí a nedajú sa ani vyčísliť. My pravdepodobne tiež ovplyvňujeme dennodenne ľudí v našom živote a oni ovplyvňujú nás. To znamená, že aj my sme lídrami vo svojej rodine, v práci, v škole, v spoločnosti, vo verejnom živote, v organizáciách, kde pôsobíme a podobne. Čo to pre nás znamená? Alexandre Havard vo svojej knihe píše: „Na základe dôkladného štúdia som zistil, že lídersvo je životný ideál, pretože špecifické cnosti, ktoré na seba viaže – veľkodušnosť a pokora – sú samy osebe životnými ideálmi. Toto zistenie ma prekvapilo a očarilo. Konanie človeka má vychádzať z rozvážnosti, odvahy, sebadisciplíny a spravodlivosti, no ľudskej existencii zodpovedá cnosť veľkodušnosti a pokory. Veľkodušnosť je smäd po uvedomelom prežívaní plnohodnotného a intenzívneho života. Pokora je smäd po láske k druhým a sebaobetovaní. Každý človek vedome či nevedome prahne po živote, po láske. Veľkodušnosť a pokora sú nevyhnutnou podmienkou osobného naplnenia. Veľkodušnosť a pokora sú spojené nádoby. Spolu predstavujú jedinečný ideál – ideál dôstojnosti a veľkosti ľudskej osoby. Veľkodušnosť je potvrdením dôstojnosti a veľkosti našej osoby. Pokora je potvrdením dôstojnosti a veľkosti druhých. Veľkodušnosť (resp. veľkosť srdca) a pokora sú ovocím skutočného zmyslu pre hodnotu šloveka.“ (HAVARD, A. – Cnostné líderstvo. Stvorení pre veľkosť.) Veľkodušnosť a pokora sú cnosti, ktoré sú pre lídra nenahraditeľné. A zároveň veľmi oslovujúce iných. Skúsme aj my pouvažovať nad tým, ako  práve tieto cnosti pestujeme a ako ich aplikujeme vo svojich životoch.

© Jaroslava Kmecová, 09. 04. 2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *