4. veľkonočná nedeľa [rok C]

Ako vnímame jednotu? Čo pre nás jednota znamená? Ježiš hovorí o jednote Otca a jeho osoby. Ak chcem uplatňovať túto jednotu vo svojom živote v práci, v spoločnosti v rodine, čo by som mal urobiť? Na mnohé otázky nejestvuje iba jedna odpoveď, ktorá má všeobecnú platnosť. Často študujeme manažment, ktorý sa zameriava na riadenie ľudí. Avšak aký je rozdiel medzi manažmentom a líderstvom v živote človeka? „Realizovať nejaké veci – to je manažment. Dať ľuďom priestor pre rast – to je líderstvo.“ (HAVARD, A. – Storení pre veľkosť. Sila veľkodušnosti.) Jednota je dôležitá tak v duchovnej ako aj v osobnej a pracovnej oblasti. K lepšiemu pochopeniu jednoty, je potrebné neustále pestovať cnosť pokory, ktorá je podmienená hľadaním pravdy. „Pokora je omnoho viac – je to aj poznanie, že človek je plne závislý na Bohu, na svojom Stvoriteľovi. Tento aspekt cnosti – metafyzickú pokoru – treba odlíšiť od bratskej pokory, ktorá je návykom služby. Ak hovoríme o veľkodušnosti, musíme uvažovať aj o metafyzickej pokore. Čím viac si uvedomujeme osobnú veľkosť, tým viac chápeme, že naša veľkosť je darom od Boha. Veľkodušnosť bez pokory nie je veľkodušnosťou. Je to sebaklam, ktorý môže veľmi ľahko spôsobiť rôzne životné tragédie. Veľkodušnosť a pokora idú ruka v ruke. V špecificky ľudskom snažení má človek právo a povinnosť dôverovať vo svoje vlastné sily (to je veľkodušnosť), ale nesmie si prestať uvedomovať, že ľudské schopnosti, na ktoré sa spolieha, pochádzajú od Boha (to je pokora).“ (HAVARD, A. – Storení pre veľkosť. Sila veľkodušnosti.)

Alexander Solženicyn svoje pestovanie cnosti zhrnul do svojej modlitby:

„Aký ľahký je život s Tebou, Pane!

Aké ľahké je veriť v Teba!

Keď tvoja myseľ blúdi alebo ochabuje v úžase,

keď ani tí najmúdrejší nevidia

za horizont dnešného večera,

a netušia, čo prinesie zajtrajšok,

Ty mi posielaš jasné znamenie,

že si, a že sa postaráš.

Preto viem, že cesty dobra

nezostatnú zakliesnené navždy.“

(SOLŽENICIN, A. – Krokhotki.)

 

© Jaroslava Kmecová, 09. 04. 2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *