30. nedeľa v Cezročnom období

P1060214Máme veľmi veľa zákonov, ktoré musí každý človek dodržiavať. Dnes Ježiš hovorí o najdôležitejšom prikázaní, kde v popredí je láska človeka k Bohu a človeka k človeku. Láska k Bohu podnecuje aj lásku k človeku, ktorá by sa mala prejaviť v prvom rade v živote človeka. V popredí sú postoje človeka, jeho oblečenie, správanie, spôsob vystupovania a komunikácie. Platí to tak v osobnom, ako aj pracovnom a rodinnom živote človeka. Zvyčajne 8 hodín trávi človek v práci s kolegami, obchodnými partnermi, klientmi. Je to dostatočný čas na to, aby sme mohli práve toto najdôležitejšie prikázanie uplatňovať v praxi. Ale ako ho uplatňovať v živote človeka? Diskusiu o spáse skrze vieru prostredníctvom skutkov zákona bližšie približuje sv. Pavol. „Toto, čo sv. Pavol odmieta, je postoj toho, kto chce pred Bohom ospravedlniť sám seba rostredníctvom vlastných skutkov. Taký človek aj keď plní prikázania, aj keď koná dobré skutky, dáva do stredu seba samého a neuznáva, že pôvodcom dobroty je Boh. Kto tak koná, kto chce byť zdrojom vlastnej spravodlivosti, čoskoro sa vyčerpá a zistí, že nie je schopný zachovať ani vernosť zákonu. Uzatvára sa, izoluje sa od Pána a od druhých , čím sa jeho život stáva márny, jeho skutky sterilné ako strom zasadený ďaleko od vody.“ (František – LUMEN FIDEI. Encyklika o svetle viery) Každý človek má tendenciu ospravedlňovať svoje skutky, no sv. Pavol pripomína nám pokoru. Pokoru pred Bohom, ktorá má významný vplyv na život človeka. Podstatný vplyv má aj svedomie človeka. Dennodenne na pracoviskách sa ľudia stretávajú s ohováraním, neprajnosťou, zákernosťou, nenávisťou, závisťou atď. Neuvedomujúc si, že život je príliš krátky na to, aby sme sa sústredili na negatíva. Zbytočne človek podnecuje nenávisť a potláča šírenie dobra. Dnes Ježiš vyzýva každého z nás, aby sme prehodnotili svoj život, svoje konanie a svoje postoje.

© Jaroslava Kmecová, 25. 10. 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *