34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa [rok A]

Každý z nás pozná ľudí, ktorí sú v núdzi. Sú to ľudia hladní, smädní, ľudia na cestách, ľudia bez bývania a oblečenia, ľudia chorí a väznení. Všetci títo ľudia potrebujú pomoc iných ľudí. Ale ako týmto ľuďom skutočne pomôcť? Čo títo ľudia potrebujú? Keď im budeme každý mesiac dávať peniaze, stanú sa závislými na našej pomoci. Tak ako dodržať to, čo je predmetom dnešného evanjelia: hladných kŕmiť, smädných dať piť, pocestných sa ujať, väzňov navštevovať, chorých uzdravovať? Ak človek chce pomôcť núdznym, musí si uvedomiť, že keď im daruje napr. 10 €, pomôže im možno na pár dni nakúpiť si potraviny. V niektorých prípadoch si kúpia možno iba alkohol, cigarety a podobne. Pri tomto dare sa človek stáva iba akýmsi filantropom. „Filantropia je krásna vec, ale nie je to veľkodušnosť, a to najmä v prípade, že rozdávame z prebytku bez toho, aby sme museli niečo osobne obetovať. Veľkodušnosť je viac než schopnosť vypísať štedrý šek. Je o darovaní seba samého.“ (Havard, A. – Zodpovedné líderstvo. Cesta k osobnej dokonalosti) Ale my potrebujeme ísť ďalej. Je jednoduché dať peniaze cirkevnej alebo neziskovej organizácii a ona už prerozdelí peniaze podľa potreby. Iste to spraví spravodlivejšie ako sám človek, keď nepozná núdznych a nevie objektívnejšie posúdiť adekvátnosť ich potrieb. Ísť a obsluhovať hladných, ošetrovať chorých, či navštíviť väzňov je oveľa ťažie. Tam človek vychádza sám zo seba a daruje sa iným ľuďom v konkrétnej podobe. Skúsme podať núdznym pomocnú ruku v podobe práce. Práve keď ich naučíme remeslám, podporíme ich vo vzdelávaní sa, pomôžeme im nájsť prácu a podobne, dáme im oveľa viac, ako si vieme predstaviť. Takýto ľudia sa nestávajú závislými na nás samých ako dobrodincoch. Nestávajú sa závislými ani na sociálnom systéme so všetkými svojimi pozitívami aj negatívami. Ale podporujeme ich osobný rozvoj, ktorý môže každému pomôcť dostať sa z neľahkej životnej situácie. Toto je nový rozmer pomoci. Ak zakúpením výrobkov vyrobených týmito núdznymi ľuďmi, pomáhame ich oveľa viac, ako iba pár eurami vhodenými do ich klobúka. Nachádzajme nové formy pomoci ľuďom, o ktorých dnes v nedeľu Krista Kráľa počúvame v evanjeliu.

© Jaroslava Kmecová, 22. 11. 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *