Môjmu kráľovi

Dlho som rozmýšľal, čím by som ti v dnešný sviatočný deň urobil radosť a rozhodol som sa, že ti zablahoželám.“

„Mne nezvyknú ľudia blahoželať. O čo ide?“

„My si v našej rodine na veľké sviatky blahoželáme, povieme si, že sa máme radi a tak. Ty tiež patríš do našej rodiny. Máš dnes taký, ako by som to… majestátny sviatok. Preto ti chcem zablahoželať.“

„Som poctený.“

„Môjmu kráľovi.

Drahý Ježiš, neviem, či to poviem dobre. Kdesi hlboko v srdci mám ukryté čosi, čosi ako pretlak lásky, ktorý sa čoraz viac derie na povrch. Začínam sa pozerať na svet ako keby inými očami, tvojimi. Doposiaľ som si myslel, že som celkom dobrý človek. Nie žeby som bol zlý, ale teraz už viem, že ak som dobrý tak preto, lebo ty si ma premenil. To nie je moja zásluha. A to je ten dôvod na gratuláciu. Že si zo mňa čosi vystrúhal. (A že to so mnou občas nemáš jednoduché!) Ty vieš, Pane, že chodím do kostola, že ťa prijímam vo sviatosti, že sa modlím… Objavil som však v sebe čosi, čo tam doposiaľ nebolo, alebo aj bolo ale driemalo.“

„Nový rozmer?“

„Zásah. Nový rozmer, ktorý mi doposiaľ nechýbal k radosti, no bez ktorého to nebolo ono: rád pomáham ľuďom a to je tvoja zásluha. Aj to je dôvod na gratuláciu. Dokonca mám pocit, keď niekomu pomôžem, že som sa stretol s tebou. Vieš, tá tichá, no neodbytná radosť, ktorá mi potom vstúpi do srdca…, najradšej by som vtedy pokľakol. Tak ti želám, môj kráľ, veľa podobných víťazstiev vo veľa srdciach.

A ešte niečo. Ďakujem ti, môj kráľ, že smiem byť tvojím bratom. Ani neviem, čo je úžasnejšie, keď je brat kráľom, alebo kráľ bratom. Ja si volím kráľa a veľmi si vážim, že ty ma berieš ako brata. Želám ti, môj kráľ, aby si ma nikdy nestratil. Lebo, vieš, ty by si prišiel o veľa a bolo by ti ľúto, no ja, ja by som prišiel o všetko.“

„Urobil si mi ohromnú radosť. Nezabudni, v mojom kráľovstve máš pripravené miesto od stvorenia sveta.“

34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa

© Júlia Hubeňáková, 23. 11. 2014

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.

Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘

Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘

Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘

Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘

Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘

A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“ Mt 25, 31-46

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *