24. Nedeľa po Zoslaní Sv. Ducha

300px-Healing_of_a_bleeding_women_Marcellinus-Peter-CatacombSrdce spravodlivého bude plesať v Pánovi

„Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné.“ Určite sme to spievali hlasom i srdcom. Tieto slová povedalo Bohu aj kresťanské svedomie, aj jazyk: „Spravodlivý sa teší“ nie vo svete, ale „v Pánovi.“ Inde hovorí: „Vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.“ Možno sa opýtaš, odkiaľ je radosť. Tu počuješ: „Spravodlivý sa teší v Pánovi.“ A inde: „Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.“
Čo sa nám oznamuje? Čo sa daruje? Čo sa prikazuje? Čo sa dáva? Aby sme sa tešili v Pánovi. Kto sa bude tešiť takej veci, ktorú nevidí? Alebo azda vidíme Pána? To máme prisľúbené. Teraz však „žijeme vo viere; kým sme v tele, sme vzdialení od Pána“. Vo viere, nie vo videní. Kedy vo videní? Keď sa splní to, čo hovorí ten istý Ján: „Milovaní, sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.“
Až potom bude veľké a dokonalé šťastie, až potom bude plná radosť, keď už nebude dojčiť nádej, ale živiť skutočnosť. Ale aj teraz, prv, ako k nám príde sama skutočnosť, prv, ako my prídeme do samej skutočnosti, tešme sa v Pánovi. Veď ani nie je malá radosť v nádeji, za ktorou potom bude skutočnosť.
Teraz teda milujeme v nádeji. Preto hovorí: „Spravodlivý sa teší v Pánovi.“ A hneď potom, pretože ešte nevidí: „A spolieha sa na neho.“
Máme predsa prvotiny ducha, a možno aj viac, a približujeme sa k tomu, ktorého milujeme, a čo raz máme dychtivo jesť a piť, teraz, hoci iba slabo, olizujeme a ochutnávame.
Ale ako sa môžeme tešiť v Pánovi, keď je Pán od nás ďaleko? Nech nie je ďaleko! To je tvoja chyba, keď je ďaleko! Miluj a on sa priblíži. Miluj a bude bývať v tebe. „Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení.“ Chceš vedieť, kto je s tebou, ak miluješ? „Boh je láska.“
Chceš mi povedať: „Čo je podľa teba láska?“ Láska je to, čím milujeme. Čo milujeme? Nevýslovné dobro, dobročinné dobro, dobrého stvoriteľa všetkých dobier. Nech je tvojím potešením ten, od ktorého máš všetko, čo ťa teší. Nehovorím hriech, lebo hriech jediný nemáš od neho. Okrem hriechu máš od neho všetko, čokoľvek máš.

Z Rečí svätého biskupa Augustína
(Sermo 21, 1-4: CCL 41, 276-278)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *