33. nedeľa rok A – pohľad psychológa

Podobenstvo o talentoch nám jasne hovorí o tom, že Boh nám dáva do vienka nejaké schopnosti, ktorých múdrym rozvíjaním môžeme v našej spoločnosti vynikať. Vo svojej profesii sa z času na čas stretnem aj s mimoriadne nadanými deťmi. Niekedy je naozaj zaujímavé sledovať, keď je dieťa aj doma vedené k rozvíjaniu jeho vlohy, ako sa odlišuje v danej schopnosti, napríklad počítať, od bežnej populácie v rovnakom veku.

Rodíme sa s istými vlohami, ktoré sú nám dané. To však ešte neznamená, že v nich budeme vynikať. Na to potrebujeme aj vplyv prostredia. Ak na danú vlohu pôsobíme, či skrze podnetného prostredia, alebo častým tréningom, môže sa táto vloha ideálne rozvíjať. Ak hovoríme o nadaných deťoch, musíme si najprv definovať pojem nadanie. Nadanie je súhrn schopností určitého druhu, ktoré umožňujú nadpriemerné výkony v danej oblasti, činnosti. Keď napr. hovoríme o hereckom nadaní, máme na mysli súhrn schopností dobrej pamäti, hlasových, napodobňovacích, pohybových a mimických schopností. Talentom nazývame osobitne vysoko rozvinutý súhrn schopností. Talent umožňuje človeku, aby vo svojom obore dosiahol vynikajúce výkony. Podobne je to aj s termínom talent, ktorý aj v dnešnom evanjeliu označoval skôr vlohu ako schopnosť. Chápanie použitého slova talent sa týka vlastne vlohy a je vrodeným darom, teda čímsi daným, čo nielen možno, ale aj treba u seba pestovať a rozvíjať, a nie vzdať sa. Nadané deti sa odlišujú od svojich rovesníkov toho istého veku a majú svoje charakteristiky a znaky. Ide často o deti s nadpriemerne vysokou úrovňou všeobecných rozumových schopností v kombinácií s výrazne vyhranenými záujmami a schopnosťami v špecifickej oblasti,  napr. matematika, zemepis, zoológia a pod. Tieto deti sú zvedavé, rýchlo chápu a majú vynikajúcu pamäť.

Ježiš nám hovorí, aby sme rozvíjali a znásobovali to, čo sme dostali do vienka. Je to úloha ako pre rodičov, tak aj pre nás samotných.

Mgr. Peter Chomjak

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *