33. nedeľa v Cezročnom období [rok A]

Každý človek má svoje talenty, schopnosti, vedomosti, ktoré nadobudol vzdelávaním, praxou a prácou. Dnešné evanjelium je pre každého človeka spytovaním si svojho svedomia. Máme veľmi veľa ľudí, ktorí dennodenne skoro ráno vstávajú a pracujú do neskorého večera, aby prinášali dobrá prostredníctvom svojej práce nielen pre seba a svoje rodiny, ale predovšetkým pre iných. Vyrábajú tovary, poskytujú služby, platia dane a mnohí pomáhajú aj iným. Na druhej strane máme na Slovensku veľmi veľa ľudí nezamestnaných. Sú medzi nimi tí, ktorí pracovať chcú aj tí, ktorí pracovať nechcú a ani nebudú. Ale pozor na dnešné evanjelium. Každý človek má veľmi veľa darov, talentov, schopností, ktoré môže ponúknuť iným. Každý človek môže pracovať a veľmi jednoducho zlegalizovať svoju prácu cez slobodné povolanie, cez otvorenie si živnosti a podobne. Je na každom človeku, aby začal rozvíjať svoje talenty a začal pracovať v prospech seba, svojej rodiny a spoločnosti. Začiatky nie sú nikdy jednoduché. Nie je ani jednoduché sa udržať na trhu a pracovať na sebe. Človek musí veľa obetovať, veľa sa zapierať a každé ráno skoro vstávať. Avšak tomu bráni iba lenivosť, s ktorou každý človek dennodenne bojuje. Už by sme mohli prestať závidieť iným ľuďom ich talenty. Je čas, aby v našom živote nemala miesto závisť a nenávisť. Je potrebné začať budovať, nie rúcať. Rúcať je veľmi jednoduché. Veľmi jednoduché je aj byť nezamestnaný a zakopať svoje talenty. Alebo čakať na iných, aby dali prácu. Práce je veľa, je potrebné si všímať, čo ľudia v našej krajine potrebujú a začať plody tejto práce ponúkať iným. V našej krajine má každý človek novú príležitosť obnoviť pôvodné remeslá, ktoré v západnom svete stále existujú, pretože nemali komunizmus, ktorí všetko znárodnil a zakázal. Za obnovu remesiel našich predkov zodpovedná každý človek. Nechajme sa inšpirovať dnešným evanjeliom, aby sme objavovali naše talenty, pracovali na nich a prinášali dobrá nielen pre seba a svoje rodiny, ale predovšetkým pre celú spoločnosť. Nezabudnime sa aj navzájom podporovať a povzbudzovať v neľahkých časoch. Iba svedomitou, usilovnou a čestnou prácou dokážeme rozvíjať naše talenty.

© Jaroslava Kmecová, 15. 11. 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *