4. adventná nedeľa rok A – slovo k evanjeliu (Mt 1,18-24) II.

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.
(Mt 1,18-24)

Jozef mal dve možnosti riešenia problému „Mária v požehnanom stave“. Prvým bol „súdny proces“, ktorý by zdevastoval povesť Márie a svedčil by o Jozefovej snahe pomstiť sa a nechať Máriu vypiť kalich horkosti až do dna. Druhou možnosťou bolo niečo ako „mimosúdna dohoda o vine a treste“, kedy by bolo manželstvo vyriešené administratívne medzi dvoma stranami bez veľmi bolestných vedľajších účinkov. Táto možnosť predstavovala to najoptimálnejšie riešenie. Jozef ako muž spravodlivý a možno povedať človek dobrej vôle, rozhodol sa práve pre toto spravodlivé a prijateľné riešenie.

Boh mu však prostredníctvom anjela ukazuje tretiu možnosť. Vyzýva ho prijať Máriu aj s počatým dieťaťom. Je to výzva k nie malému skutku milosrdenstva. Jozefova spravodlivosť je pozvaná byť milosrdenstvom. V jadre anjelovej argumentácie je citát z Izaiáša o Emanuelovi a tvrdenie, že počaté dieťa je Mesiášom, ktorý vyslobodí ľud z hriechov, teda urobí ľudí spravodlivými pred Bohom. Jozef prijíma túto výzvu a povýši svoju spravodlivosť na milosrdenstvo, ktoré povedie k ešte väčšej spravodlivosti. Spravodlivosť sa týmto skutkom milosrdenstva rozmnoží. Možno povedať, že Jozef nakoniec prijal Máriu nie napriek tomu, že počala, ale práve preto, že počala, lebo Dieťa pod jej srdcom vyslobodí svoj ľud z hriechov. Jozef sa dostal k Mesiášovi len cez Máriu a preto je vzorom par excellence každej mariánskej úcty a príkladom spravodlivého a milosrdného človeka. Svätý Jozef nauč nás spravodlivosti a milosrdenstvu a oroduj za nás, aby sme tak aj my prijali Máriu s Božským Dieťaťom.

Štefan Novotný, 17.12.2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *