4. nedeľa v Cezročnom období [rok C]

P1000963V živote stretávame veľa ľudí, ktorí nás ovplyvňujú. Patria medzi nich rodičia, príbuzní, spolužiaci, kamaráti, kolegovia, známi a podobne. Ľudí učiacich iných hodnoty nazývame tiež vodcovia, lídri. V dnešnom evanjeliu sa Ježiš obracia na ľudí a dáva im do pozornosti fakt, že nie je takým lídrom iba niekto mimo rodiny či miestnej komunity. Ale naopak, v každom spoločenstve sú vodcovia, ktorí sú obrovským darom pre svoju rodinu a svoju komunitu. Ako takéhoto lídra spoznať? Nie je dôležité jeho vzdelanie, hoci ono je potrebné. Nie je dôležité jeho rodinné zázemie, hoci o človeku veľa prezrádza. Nie je dôležitá jeho životná situácia, hoci mnohé ovplyvňuje. Dôležitý je pohľad na svet, postoj k životu a k spoločnosti. Dôležité je to, či má veľké srdce. Pretože iba človek s veľkým srdcom dokáže otvárať srdcia iných. Vodca je človek, ktorý vie a chce s radosťou pracovať. Vie, že sa od neho očakáva veľmi veľa a má veľkú zodpovednosť. No zároveň si je istý, že za každých okolností má obrovskú dôveru od Boha, u ktorého môže čerpať. Ak je zachovaná diskrétnosť, dôvera a dodržiavajú sa eticko-morálne zásady, človek má dostatočnú istotu v pracovných vzťahoch a buduje si puto, ktoré je nenahraditeľné. Firmu možno vymeniť, ale vzťahy nie je také ľahké vymeniť. Ide o človeka a jeho sociálny rozmer, ktorý nadobúda kľúčové rozmery. Prepojenosť pracovného a osobného života, v ktorom platia isté pravidlá, pomáhajú človeku rásť po osobnej, osobnostnej a profesionálnej stránke. Kto je takýmto vodcom v našej rodine, v našej komunite, v našej práci či skole?

© Jaroslava Kmecová, 30. 01. 2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *