7. veľkonočná nedeľa [rok B]

P1090172Dnešné evanjelium obsahuje niekoľko dôležitých podnetov pre náš život, ktoré platia aj v ekonomickej oblasti. Ježiš prosí Otca o to, aby sme my – ľudia mali v sebe jeho radosť. No to nestačí, On dodáva, že táto radosť má byť úplná. Čo to znamená pre náš život? Znamená to aj to, že máme s radosťou vykonávať svoju prácu, svoje povinnosti a tiež s radosťou pracovať na svojom osobnom rozvoji. Touto úplnou radosťou máme „nakaziť“ aj ľudí v našom okolí. V tomto ustarostenom a uponáhľanom svete je ťažké sa zastaviť. Ale keď my, ktorí sme naplnení radosťou zmŕtvychvstalého Krista nebudeme svedčiť, kto bude vnášať do tohto sveta túto radosť? Veď všetko ostatné je pominuteľné, ale táto radosť nepominie, pretože nezávisí od nás – ľudí. Ďalej Ježiš pokračuje: „Dal som im tvoje slovo…“.  Dať niekomu slovo, znamená prijať plnú zodpovednosť za vypovedané (vyslovené, napísané,…) veci. Koľkokrát denne dávame my svoje slovo, respektíve vyjadrujeme súhlas so zmluvami, spoluprácou, so zákazkou, s činnosťou a podobne? Určite niekoľkokrát denne. Avšak koľkokrát daný prísľub dodržíme? Tu môžeme vidieť, ako je radosť prepojená s prísľubom. Denne počúvame, ako sa nedodržiavajú dohody, pravidlá, postupy,… V dnešnom evanjeliu nachádzame povzbudenie k tomu, aby sme svoju činnosť vykonávali s radosťou a s touto istou radosťou zatvárali a dodržali svoje slovo vo všetkom, čo konáme. Pretože táto radosť spojená s dodržiavaním dohôd, prináša požehnanie a napĺňa svet pravdou.

© Jaroslava Kmecová, 13. 05. 2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *