Krst Krista Pána [rok B] 11.01.2015

Ján predstavoval vo svojej dobe veľkého lídra. Vyznačoval sa tým, že neustále ľuďom hovoril o svojej vízii, hodnotách a cieľoch. Neodradilo ho to, že sa neustále opakoval. Práve naopak, stále znova a znova zdôrazňoval ľuďom pravdu, kým ju všetci naozaj nepochopili. Bol človekom, ktorý slúžil. Takí by mali byť lídri. Ľudia, ktorí na prvom mieste slúžia iným. „Skeptici a kritici konceptu líderstva službou často poznamenávajú, že slová služobník a líder jednoducho nejdú dohromady. Ako môžeš slúžiť a viesť zároveň? Ľudia, čo takto uvažujú, nechápu, že vedenie službou, ako ho praktizoval Ježiš, má dve stránky.

  1. Vizionárska rola – stanovenie cieľa a smeru,
  2. implementačná rola – robiť veci správnym spôsobom so zameraním na službu.

Niektorí ľudia poukazujú na to, že líderstvo má do činenia s víziou a manažment s implementáciou. Po takomto rozlišovaní vyzerá manažment v porovnaní s líderstvom ako niečo druhotriedne. My radšej medzi týmito stránkami nerozlišujeme, lebo podľa nás obidve tieto roly patria slúžiacemu lídrovi. Podľa nás sú vízia a implementácia rovnako dôležité dve strany tej istej mince. Aby sme maximalizovali prínos pre všetkých zainteresovaných, musíme viesť proces stanovenia vízie a smeru, ktorým sa máme uberať. Potom „otočíme mincu“ a slúžime ostatným tým, že ich podporujeme a splnomocňujeme v procese implementácie. Líderstvo je cesta konkrétnym smerom. Efektívne vodcovstvo sa začína jasnou víziou, či už pre tvoj osobný život, tvoju rodinu alebo organizáciu. Ak tvoji spolupracovníci nevedia, kam máš namierené a kam ich chceš zaviesť, sotva sa nadchnú pre cestu.“ (Blanchard, K. – Hodges, P.: Viesť ako Ježiš.) Vodca zohráva dôležitú úlohu vo svojom živote aj v živote ľudí, ktorých ovplyvňuje. Ján nám dáva príklad človeka – lídra, ktorý neváha hovoriť o tom, že po ňom prichádza ešte mocnejší, ako je on sám. Nebojí sa hovoriť o Bohu, ktorý má v jeho živote najdôležitejšie miesto. Ján aj Ježiš nám dávajú príklad dobrých a múdrych vodcov. Je už na nás, či sa necháme nimi viesť a inšpirovať. Nezabúdajme však na to, že pre nich najdôležitejším poslaním je služba.

© Jaroslava Kmecová, 10. 01. 2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *