2. nedeľa v Cezročnom období [rok B] 18.01.2015

Učeníci hľadajú a nachádzajú Ježiša. Toto hľadanie a nachádzanie človek zažíva každý deň. Niekedy hľadáme veci, inokedy informácie, priateľov, či rodinu. Prioritou sú však pre človeka predovšetkým hodnoty. „Múdrosť nám však nedáva iba odvahu pozrieť sa pravde do očí. Otvára naše oči pre ukryté skutočnosti: pre to, čo skutočne pomáha nášmu bytiu. Oslobodzuje nás od závislosti na vonkajšku a povrchných skutočnostiach. Kto nachádza svoju hodnotu výlučne v úspechu alebo v majetku, prehliada pravdu svojho života. Jeho život je prázdny. Stráca svoju vlastnú hĺbku, ba dokonca vzťah k svojmu srdcu.“ (GRÜN – Důvěruj sobě. Jak s odvahou překonávat krize) Proces hľadania nie je jednoduchý. V mnohých oblastiach svojho života sa neustále musíme rozhodovať. Aj dnes stojíme pred otázkou rozhodnutia sa v prospech hodnôt alebo proti hodnotám. Táto otázka je spojená s účasťou alebo neúčasťou na referende o rodine a vyjadrení svojho názoru na položené otázky. Čo majú spoločné referendum o rodine, dnešné evanjelium zamerané na hľadanie Ježiša a ekonomické zamyslenie? Jednoznačná odpoveď je: hodnoty. Referendum je z v pozícii Jána Krstiteľa ukazujúceho na hodnotu rodiny postavenej na vzťahu muža a ženy. My môžeme akceptovať toto pozvanie a nadchnúť sa pre túto hodnotu tak, ako sa učeníci nadchli pre učiteľa Ježiša. Keď som bola v krajine, kde je veľmi veľa moslimov a rozprávala som sa o tom, ako oni rozmýšľajú, tak ma ich pohľad na rodinu zaujal. Pre nich je rodina dôležitá a podporujú mnohodetné rodiny. Na otázku prečo je pre nich rodina dôležitá, majú jasnú odpoveď: „Pretože naše deti sa dostanú do parlamentu a môžu ovplyvňovať zákony.“ Z tohto uhla pohľadu som sa na rodinu nikdy nepozerala. Ale je to veľmi zaujímavá myšlienka. Avšak ešte za dôležitejšie myšlienky považujem tie, o ktorých sa zmieňujú viacerí ľudia. Rodina je miestom, kde človek spoznáva a nachádza svoju identitu, hodnoty, vyvíja sa mu charakter a formuje jeho osobnosť. Ale nie len to. Rodina je miestom odovzdávania remesiel, formácie v konkrétnych povolaniach. Pri mnohodetných rodinách vnímame aj tieto výhody:

– čím viac detí majú rodičia, tým je vyššia spotreba tovarov a služieb,

– školstvo môže napredovať, pretože má nielen dostatok detí, ale môže ich aj kvalitne vzdelávať a tie najmúdrejšie môžu participovať na nových vedeckých objavoch

– keď deti dospejú, môžu sa uplatniť vo viacerých povolaniach od poľnohospodárstva, remesiel, priemyslu až po služby a politiku

– s dostatočným počtom obyvateľov vzrastá aj ekonomika, pretože títo obyvatelia potrebujú potraviny, tovary a služby

– v produktívnom veku je človek v približne 40 – 45 rokov, kedy je platcom daní, je sporiteľom, je klientom, je odberateľom aj dodávateľom, …

Je jedno z akého uhla pozrieme na rodinu, je pre krajinu základnou bunkou spoločnosti. Apoštoli hľadali Ježiša, pretože im pomáhal objasňovať základné otázky o živote, o viere, o rodine, o vzťahoch, o práci, o daniach a podobne. Počas tohto hľadania našli Mesiáša, ktorý im pomáhal nachádzať otázky týkajúce sa života, viery a hodnôt. Nebojme sa hľadať a nachádzať ochranu hodnoty rodiny podľa príkladu apoštolov, pretože môžeme nájdeme dôležité hodnoty a riešenia vážnych problémov pre náš národ, pre našu civilizáciu a určite aj pre našu ekonomiku.

© Jaroslava Kmecová, 16. 01. 2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *