Krst Krista Pána – slovo k prvému čítaniu (Iz 42,1–4.6–7)

Toto hovorí Pán: 1 „Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom. 2 Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. 3 Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, bude uplatňovať právo. 4 Nezoslabne, nezlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho zákon čakajú ostrovy. 6 ‚Ja, Pán, som ťa povolal v spravodlivosti a vzal som ťa za ruku. Utvoril som ťa a zmluvou ľudu som ťa urobil, svetlom národov, 7 aby si otvoril oči slepým, vyviedol väzňov zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách.‘“

(Iz 42,1–4.6–7)

Je veľmi príjemné čítať a v modlitbe rozjímať o Bohu, ako ho predstavuje v nedeľnej bohoslužbe slova Izaiáš. Najprv sa opisuje jeho blízkosť a nežnosť. Následne sa spomína, dar Božieho ducha, ktorým je vystrojený jeho služobník. Ten sa podľa našej perikopy veľmi podobá na svojho Pána predovšetkým v nehe a jemnosti: nie je hlučný, nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôtik nedohasí.

Keď kráľ vynášal rozsudok smrti, podali mu trstinovú paličku, ktorá reprezentovala odsúdencov život. V momente, keď ju kráľ zlomil, kati vykonali popravu. Iným symbolickým konaním v podobnej situácii bolo zhasnutie plamienka. Kráľovi podali kahan s horiacim svetlom, ktoré predstavovalo život odsúdeného. Keď kráľ plameň zahasil, kati išli zhasnúť život súdeného.

Heller, Na čem mi záleží, s. 97.

Služobník (hebr. výrazu ebed znamená aj otrok) vo všetkom plní vôľu svojho pána a tá je opäť neobyčajne pozitívna: prinášať svetlo a slobodu. Popri jemnosti a nehe sa v čítaní objavuje aj vytrvalosť, odolnosť, či – inými slovami povedané – pevnosť. Misiou služobníka je priniesť, uplatniť a založiť právo na zemi. Právo (hebr. mišpat) a zákon (hebr. tóra) je dvojica, ktorá reprezentuje myšlienku Božieho zjavenia. Služobník ako sprostredkovateľ zjavenia nezoslabne a nezlomí sa.

Neha a pevnosť charakterizuje Boha, ktorý sa dáva poznať vo svojom Slove. Nie len služobník z Izaiáša má rovnaké charakteristiky. Jedno aj druhé patrí ku kresťanstvu. V Ježišovi nadobúda pevnosť a nežnosť konkrétnu podobu. Obe sú uňho v rovnováhe. Aj každý kresťan, nasledovník Krista ich môže zakusovať zo strany Boha a prejavovať vo vzťahu k iným.

Jozef Kohut 11. 1. 2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *