2. nedeľa po Narodení Pána A – slovo k prvému čítaniu (Sir 24,1b–2.12–16)

1 Múdrosť sa chváli sama, aj u Boha má česť a uprostred svojho ľudu slávu. 2 V zhromaždení Najvyššieho otvára svoje ústa a vyvyšuje sa pred jeho zástupmi: 12 „Vtedy mi Stvoriteľ vesmíru rozkázal, ten, čo ma stvoril, daroval pokoj môjmu stánku a povedal mi: 13 ‚V Jakubovi prebývaj, v Izraeli maj svoje dedičstvo a medzi mojimi vyvolenými zapusť korene.‘ 14 Od počiatku, pred vekmi som stvorená a budem trvať naveky. Pred ním som vo Svätom stánku konala službu 15 a na Sione som sa usadila. V meste, ktoré on miluje, našla som bývanie, nad Jeruzalemom dal mi právomoc. 16 V slávnom národe som zapustila korene, v podiele môjho Boha – v jeho dedičstve – a v zástupoch svätých sa zdržiavam.“

(Sir 24,1b–2.12–16)

Vo väčšine gréckych rukopisov má slávnostná báseň, z ktorej je dnešné prvé čítanie, názov Chvála Múdrosti. Prvé dva verše prenášajú čitateľa do nebeskej sféry, v ktorej si Múdrosť cení najprv sám Boh. Výraz „uprostred jej ľudu“ nemusí hneď znamenať Izraelitov, ale skôr nebeskú družinu, ktorá tvorí sprievod Múdrosti. „Zhromaždenie najvyššieho“ a „jeho zástupy“ dokresľujú obraz dvoranov, ktorí slúžia Bohu okolo jeho trónu.

V druhej časti máme priamu reč Múdrosti; hovorí o tom ako od Boha – Stvoriteľa všetkého – dostala rozkaz (vojenská terminológia) prebývať v Jakubovi, mať dedičstvo v Izraeli a zapustiť korene medzi Božími vyvolenými. Tieto slová nás prenášajú z neba na zem. Múdrosť sama už pred tým „ako hmla pokryla zem“ (24,6), „vládla v každom národe“ (24,10), a hľadala, „kde spočinúť“ (22,11), no Boh ju chcel darovať vyvolenému ľudu, a to mimoriadnym spôsobom. Ona ako poslušný vojak spĺňa uložený rozkaz a zakoreňuje sa (poľnohospodársky slovník) v Izraeli.

Pre pôvodných adresátov knihy znelo určite povzbudzujúco, že Múdrosť nie je iba v nebi, ktoré je nedosiahnuteľné, ale aj na zemi a z Božieho rozhodnutia sa usídlila v národe, do ktorého patria. Už zostala iba jediná výzva, aby nebola len všade naokolo, ale ja v nich, aby ich životy boli preniknuté Múdrosťou. V druhom čítaní dnešnej nedele Pavol vyprosuje Efezanom od Boha ducha múdrosti. Povzbudení jeho príkladom si navzájom vyprosujme otvorenosť pre skutočnú životnú múdrosť.

Jozef Kohut 5. 1. 2020
foto: Anna Hodovanecová

One Comment on “2. nedeľa po Narodení Pána A – slovo k prvému čítaniu (Sir 24,1b–2.12–16)”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *