Najsvätejšej Trojice [rok B]

P1140576V našom živote stretneme veľa ľudí, ktorých by sme moli označiť za vodcov/lídrov. Sú to ľudia, ktorí majú jasne stanovené hodnoty. Disponujú múdrosťou, majú jasnú myseľ, sú pokorní a nadšení. Prečo týmto všetkým disponujú? Pretože si osvojili časť tohto evanjelia: „naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ Toto sú slová Ježiša, ktorými sa lúči so svojimi priateľmi. Keď však jeho priatelia chceli iných učiť, museli v prvom rade začať sami od seba. Dnes sa často používajú slová: veď to robia iní, veď to každý môže, či sa iný správa inak? Ak chceme dnes nasledovať Krista, potrebujeme sa vrátiť k jeho slovám, kontemplovať ich a premietnuť ich do svojho života. Zložitosť, ktorá odrádza človeka spočíva v neustálom pracovaní na svojom zdokonaľovaní. No dnešný človek o tom nerád počúva. Pretože znamená to dodržiavať pravidlá medzi ktoré patrí: férovosť, usilovnosť, pracovitosť, čestnosť, lojálnosť… Tieto pravidlá sú základom dobrého fungovania ekonomiky, správneho rozhodovania sa v politike a nepochybne tieto pravidlá pomáhajú rodine a spoločnosti kráčať v pravde. Prečo to neskúsiť? Prečo nevykoreniť z našich vzťahov nekorektnosť, neférovosť, korupciu… Jednoznačná odpoveď je preto, že sme možno stratili vieru a nadšenie. No Ježiš pamätá aj na to, keď nás na konci dnešného evanjelia ubezpečuje o tom, že bude s nami „po všetky dni až do skončenia sveta“. Možno máme jediný veľký problém: dôvera. Ale zároveň máme dnes šancu uveriť týmto slovám a začať ich zavádzať aj v našom živote.

© Jaroslava Kmecová, 21. 05. 2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *