Nedeľa praotcov (Lk 14, 16-24)

Pozvanie na veľkú večeru, hostinu.
Svätí otcovia hovoria: Voda je najčistejšia pri prameni. Teplo je najintenzívnejšie pri ohni. Svetelný lúč je najsilnejší pri zdroji svetla.
Dnes nás Boh pozýva na hostinu. Nie iba jeden krát – na prvé sväté prijímanie. Ale zakaždým, keď na veži zvonia zvony zvolávajúce na sv. liturgiu – Eucharistickú hostinu. Aby sme boli dokonale šťastní, nebojme sa prichádzať k prameňu. Buďme čím bližšie pri prameni, aby sme sa napili čistej, sviežej vody. Buďme čím bližšie pri Ježišovi, našom Slnku, aby sme zohriali naše srdcia. Prichádzajme stále, keď nás volá.

©ivan molčányi 2012