Nová šanca – nedeľa márnotratného syna Lk 15,11-31

Keď Edison pracoval na výrobe elektrickej žiarovky, všetci nad ním krútili hlavou. Je to nezmysel. Jeho tímu trvalo niekoľko dní – pričom denne pracovali viac ako dvadsať hodín – poskladať jednu malú žiarovku. Keď sa to konečne podarilo, Edison dal žiarovku malému chlapcovi, aby ju odniesol na poschodie do izby. Samozrejme 7 ročný chalan sa snažil, so všetkou bázňou niesol tú vecičku po schodoch. Ale aká smola! Už bol hore a pri otváraní dverí mu žiarovka vypadla z rúk…. Edison nehromžil, pustili sa znovu do práce a trvalo to zas niekoľko dní, kým poskladali žiarovku. Tentokrát by ju mal odniesť sám Edison. Lenže on ju dal znovu tomu chlapcovi. Edison dal chalanovi novú šancu! – to je skutočné odpustenie: nová šanca. Ježiš nám dáva novú šancu, druhý, tretí, štvrtý krát…..

© róbert jáger 2013