Radosť

birmovkaMá rád Ježiša. Od malička sa snažil sedieť v kostole čo najbližšie pri oltári, aby všetko videl. Ako rástol, deti v predných laviciach sa zmenšovali, pomaly bol medzi nimi ako výkričník.

„Paľko, už by si mal chodiť sadať dozadu a nie medzi malé deti,“ skúšala ho dostať kamsi na vhodnejšie miesto mama.

Trochu sa pomkol doprava, pred obrovský stĺp, no dozadu sa neposunul.

„Mamka, v eucharistii je živý Boh, chápeš? Živý Boh,“ tak odpovedal na jej návrh.

Keby sa dalo byť úplne blízko pri oltári, úplne blízko, až pri kňazovi, aby bol takpovediac pri Ježišovi na jeden záber. Chýbala mu však odvaha. Ako môže začať miništrovať, taký veľký.

V ich farnosti vrcholila príprava na birmovku. Možno nie všetci, no Paľko sa na ňu tešil z úprimného srdca. Ešte keby tak mohol miništrovať. Pán Boh si našiel cestu a stalo sa: v jeden večer sa Paľko ocitol pri oltári, úplne na jeden záber pri eucharistii. Šťastný, prešťastný. Radostná atmosféra sa rozniesla po celom kostole. Paľkov čistý úsmev bol nákazlivý. Bolo vtedy na svätej omši krásne.

O pár dní príjme Paľko z rúk otca biskupa sviatosť birmovania. Možno nie všetci, no Paľko sa na ňu teší z úprimného srdca. Z ich kostola sa stane Večeradlo a aj nad ním spočinie akoby ohnivý jazyk. Sám Duch Svätý zostúpi a dá mu svoje dary. Otec biskup naňho položí ruky a povie: „Prijmi znak Daru Ducha Svätého.“ Paľko odpovie: „Amen.“ Biskup ho potom pozdraví: „Pokoj s Tebou,“ a on odpovie: „I s duchom tvojím.“ Len aby to nedoplietol.

„Duch Svätý, už príď.“

© Júlia Hubeňáková , 24. 5. 2015   Zoslanie Ducha Svätého

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“ Jn 15, 26-27; 16, 12-15

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *