Veríš v Boha?

Presne takto sa spýtal junior svojej staršej sestry, keď sa mu nedarilo postaviť vežu z drevených kociek.

„Verím,“ odpovedala a naďalej chatovala s kamarátkami.

„Darčeky nám predsa pod stromček dala mamka,“ začal filozofovať junior. Bolo jasné, že sa schyľuje k debate o Bohu.

„To na veci nič nemení. Na Vianoce sa narodil Ježiš, preto si dávame darčeky. Slovo sa stalo telom, to dúfam chápeš?“ chcela ukončiť debatu sestra.

„Hej, keď Mária povedala anjelovi ´Hľa, slúžka Pána,´ vtedy sa Slovo stalo telom,“ chytil sa junior.

„Mária nepovedala ´Hľa, slúžka,´ ale ´Hľa, služobnica.´ Ale inak, máš pravdu, vtedy sa stalo Slovo telom,“ odpovedala už trochu namrzene sestra.

„No dobre, ale keď sa narodil Ježiš, tak bol človek. Boh sa predsa nemôže narodiť. On je večný,“ posunul junior debatu do úplne najvyššieho levelu. Chatovanie s kamarátkami zostalo na bode mrazu, asi ako teplota vonku.

„Len čo ma pletieš,“ vybuchla sestra. „Už sa mi zdalo, že tomu rozumiem. Mamiiiiiiiiiiii,“ zvolala, koľko jej sily stačili.

Na počudovanie, aj mama sa najprv zamyslela a až po chvíli odpovedala: „Boha nikto nikdy nevidel. To je v Písme. Ježiš, aj keď sa narodil ako človek, predtým bol Boh.“

„Bol vždy, však?“ spýtal sa junior.

„Bol vždy, a preto, že nás miluje, narodil sa ako človek, aby nás zachránil,“ doplnila mama.

„Tak videl niekto Boha alebo nevidel?“ spýtala sa pochybovačne sestra. Aj mama zostala v pomykove.

Juniorovi zažiarili očká: „Viete, čo si myslím? Že Boha naozaj nikto nevidel. To, čo zatiaľ vidíme, sú len také odrobinky.“

„Poď ku mne, ty moja odrobinka,“ zvolala mama a objala syna tak tuho,  až zjojkol.

 © Júlia Hubeňáková

4. 1. 2015, 2. nedeľa po narodení Pána

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.

Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“

Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.

Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Jn 1, 1-18

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *