Zoslanie Ducha Svätého [rok C]

„Pokoj vám!“ Tieto slová by sme chceli počuť dnes v tejto uponáhľanej dobe, kedy sa nemáme možnosť ani na chvíľku zastaviť. Niekedy však zabúdame na to, že čas je veličina, ktorú nemôžeme ani urýchliť, ani spomaliť. Môžeme sa rozhodnúť, ako s časom naložíme. Ako využijeme čas, ktorý máme k dispozícii. Vo svojom živote zastávame role, ktoré sú súčasťou nášho života. Ide o rolu: rodiča, súrodenca, dieťaťa, kolegu, študenta, pedagóga, zamestnaca, zamestnávateľa, občana,… Na každú z našej role si potrebujeme vyčleniť čas, ktorý chceme čo najefektívnejšie využiť, aby sme plnili svoje poslanie. Často zabúdame na to, že medzi týmito rolami potrebujeme hľadať rovnováhu. Nemožno jednu z týchto rolí uprednostniť, pretože bude to na úkor inej roly. Dnes slová: POKOJ VÁM, nám majú pripomenúť rovnováhu, ktorú aj v dnešnú nedeľu by sme mali znovu nájsť a v nasledujúcich dňoch aplikovať vo svojom živote. „Keď naše roly vychádzajú z nášho poslania, z našej vízie a z pricípov, siaha rovnováha hlbšie ako čas, ktorý strávime v škatuľkách segmentovaného života. Rovnováha je v samotnom žití, milovaní, učení sa a zanechávaní odkazu a naše roly vytvárajú synergické, niekedy dočasné spôsoby jej realizácie.“ (COVEY, S. R. – MERRILL, A. R. – MERRILL, R. R. – Najdôležitejšie veci ako prvé. Ako zosúladiť pracovné povinnosti so životnými prioritami.) Pri hľadaní rovnováhy vo svojom živote nezabúdajme aj na odpustenie sebe samému, že sme niektorú z našich životných rolí nejaký čas uprednostňovali a tak sami sme si vytvorili nerovnováhu. Skúsme nanovo objaviť pokoj vo svojom živote nájdením rovnovážneho stavu.

© Jaroslava Kmecová, 14. 05. 2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *