12. nedeľa v Cezročnom období [rok C]

„Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať…“ Koľko ľudí podpisuje zmluvy vo svojom zamestnaní, vo vzťahoch k obchodným partnerom, či v iných dohodách, dohodu o mlčanlivosti? A ako tieto dohody, ktoré nás zaväzujú, dodržiavame? V nedávnej minulosti sa stalo, že ešte ani samotný človek, ktorého sa dané skutočnosti týkali, nepoznal pravdu, ale jeho okolie bolo podrobne informované. Napriek tomu, že všetci majú dohodu mlčanlivosti, skoro každý rozpráva. Iste, z ľudskej slabosti sa takéto veci stanú. Ale rozmýšľali ste, ako môžeme takto ľuďom ublížiť? My by sme chceli, aby o nás vedeli iní viac, ako si my sami prajeme? Ježiš v dnešnom evanjeliu „dôrazne prikázal“. Čo pre nás znamenajú dohody, ktoré sme podpísali v našom zamestnaní? Čo pre nás znamená mlčanlivosť? Vážime si dôverné tajomstvá, alebo sme zástancami života bez tajomstva? Samotný Ježiš nám neodhalil všetky tajomstvá, ale v priebehu rokov ich s Duchom Svätým odhaľuje pokorný človek. Prajem nám všetkým, aby sme v pokore zachovávali to, o čo nás iní požiadajú, ak to slúži pre dobro človeka a spoločnosti.

© Jaroslava Kmecová, 18. 06. 2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *