16. nedeľa rok A – pohľad psychológa

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEvanjelium na nedeľu nám ponúka tri podobenstvá, ktoré Ježiš rozpráva ľuďom. Zmysel podobenstva je jasný – podať ťažšiu informáciu v reči, na príklade niečoho, čo je danému adresátovi jasnejšie a cez čo to môže lepšie pochopiť . Pre ľudí z Ježišovho regiónu to musela, byť skvelá pomôcka, ktorá im pomohla predstaviť si nebeské kráľovstvo a pochopiť to čo im chcel povedať. Možno pre nás Stredoeurópanov je v dnešnej dobe napríklad podobenstvo o horčičnom zrnku tiež trošku vzdialené. Priznám sa ja som ešte semeno horčice na vlastné oči nevidel. Z detstva a z homílií, ktoré som počúval viem, že je veľkosťou drobné, ale po vyklíčení sa znení na rastlinu nemalých rozmerov.

Mňa dnes však zaujalo podobenstvo o pšenici a kúkoli. Pšenica ako symbol dobra a kúkoľ ako symbol niečoho zlého. Prerastanie dobrého medzi zlým. Boj zla medzi dobrom, ako boj o priestor a živiny medzi pšenicou a kúkoľom. Pripomenulo mi to niektorých klientov, ktorí prichádzajú spolu s rodičmi a rodičia žiadajú radu. Opisujú dieťa ako zlé, neposlušné, nerešpektujúce a pod. Ja sám osobne som často krát zameraný na nájdenie v týchto „zlých“ deťoch niečo dobré a následne to dobré v nich posilňovať. Prekvapujúce je, že niekedy po dvoch stretnutiach prichádzam na také stránky, o ktorých rodičia ani netušili, alebo ich prehliadali. Samozrejme niekedy sa im nie je čo čudovať, lebo často sme pri hodnotení nastavení na hľadanie negatívnych vecí na sebe a dobre zväčša odsunieme na druhú koľaj alebo to odmietame. Zaujímavé je aj prijímanie komplimentov. Niekto niekomu povie: Počuj ty máš taký talent na jednanie s ľuďmi. Namiesto toho, aby dotyčný kompliment prijal, tak ho zneguje: Ale čo si, to bola iba náhoda, že som niečo vyjednal, vôbec taký nie som a pod.

Okrem všetkých vysvetlení dnešného podobenstva o pšenici a kúkoli, je pre mňa osobne symbolom videnia dobrého medzi zlým. Aj keď sme hriešni, čiže zarastáme kúkoľom, aj tak v nás Boh vidí to dobré, vidí tú pšenicu, ktorá je niekedy možno už tak prerastená, žeby ostatní povedali: „nie je mu pomoci“ a On v nás to dobro napriek tomu vidí a do poslednej chvíle máme možnosť sa dobrými aj stať. Preto sa aj my skúsme na svet pozerať viac pozitívnymi očami, viďme a hľadajme v ľuďoch tu dobrú stránku a na ňu upozorňujme.

Mgr. Peter Chomjak

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *