16. nedeľa rok B – slovo k prvému čítaniu (Jer 23, 1-6)

Dobrý pastier KKC„Beda pastierom, ktorí nivočia a rozháňajú stádo, ktoré ja pasiem, hovorí Pán. Preto takto hovorí Pán, Boh Izraela, pastierom, ktorí pasú môj ľud: Vy ste rozptýlili moje stádo; rozháňali ste ho a nedohliadali ste naň. Preto ja dohliadnem na vás a na zlobu vašich skutkov, hovorí Pán. Ale ja zhromaždím zvyšky svojho stáda zo všetkých krajín, kam som ich rozohnal, a privediem ich späť na ich nivy; budú plodné a rozmnožia sa. A dám im pastierov, ktorí ich budú pásť. Už sa nebudú báť ani strachovať a ani jedna ovca sa nestratí, hovorí Pán. Hľa, prídu dni, hovorí Pán, a vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, kráľa, ktorý bude múdro panovať a uskutoční právo a spravodlivosť na zemi. Za jeho dní Júda dosiahne spásu a Izrael bude bývať v istote. A toto je meno, ktorým ho budú volať: Pán je naša spravodlivosť.“
(Jer 23, 1-6)

V nedeľnom čítaní z Knihy proroka Jeremiáša máme pred sebou biblický obraz stáda a pastiera, ktorý znie ušiam našich súčasníkov zvláštne. Z jeho nepochopenia vyplývajú mnohé ich reakcie. Titul pastiera sa spájal s kráľovskou hodnosťou a starostlivosťou o zverený ľud. A treba povedať aj to, že stádo bolo považované za čosi veľmi cenné (napr. v Jób 1,3 sa podrobne vypočítava, že Jób mal „sedemtisíc oviec, tritisíc tiav, päťsto záprahov rožného statku a päťsto oslíc“ a v Jób 42,12 čítame o znásobení jeho vlastníctva: „mal štrnásťtisíc oviec, šesťtisíc tiav, tisíc záprahov rožného statku a tisíc oslíc“).

V našom úryvku zaznieva pastierom (kráľom) varovné „beda“ od Pastiera (Boha). Prečo? V čítaní sa predpokladá, že ich úlohou je dohliadať na stádo. Ale oni ho rozháňajú (to robia dravci a je to presný opak popisu práce pastiera), namiesto toho, aby ho zhromažďovali a chránili. Konajú bez ohľadu na to, že sa jedná o Boží ľud, a že aj oni majú nad sebou Pastiera. Jeremiáš v celej knihe vyčíta ľudu modloslužbu a ohlasuje trest. V tejto časti sa obracia na kráľov, hlavne na Sedekiáša. Ako kráľ mal byť Bohu najbližšie, preto je jeho zodpovednosť väčšia.

„Beda“ na začiatku čítania strieda prísľub spásy na jeho konci. Ľud bude mať pastierov, ktorí budú naozaj pastiermi. Boh vzbudí spravodlivého a múdreho kráľa. Neskôr sa to takmer identicky zopakuje v Jer 33. Obraz pastiera a stáda (umocnený osobnou skúsenosťou s Pastierom – Ježišom Kristom) umožňuje spoznať vlastnú dôstojnosť, a tiež to, ako Bohu na nás záleží a ako nás miluje.

© Jozef Kohut, 19.7.2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *