16. nedeľa rok C – komentár k prvému čítaniu (Gn 18,1-10a)

Fotografia0079Abrahámovi sa zjavil Pán pri duboch Mambreho, keď sedel za najväčšej horúčavy dňa pri vchode do svojho stanu. Keď zdvihol oči, zbadal neďaleko stáť troch mužov. Len čo ich zazrel, utekal im od vchodu do stanu v ústrety, poklonil sa až po zem a povedal: „Pane, ak som našiel priazeň v tvojich očiach, neobíď svojho služobníka. Prinesú trochu vody, umyjete si nohy a odpočiniete si pod stromom. Donesiem kúsok chleba a posilníte sa; potom môžete ísť ďalej. Veď preto ste zabočili k svojmu služobníkovi.“ Oni odpovedali: „Urob, ako vravíš!“ Abrahám sa poponáhľal do stanu k Sáre a povedal: „Rýchlo zamies tri miery múky a napeč podplamenníky!“ Sám bežal k stádu, vybral pekné mladé teľa, dal ho sluhovi a ten sa ponáhľal pripraviť ho. Potom vzal maslo, mlieko a pripravené teľa a predložil im to. Sám stál pri nich pod stromom; a oni jedli. Potom sa ho pýtali: „Kde je tvoja žena Sára?“ On odpovedal: „Tu, v stane.“ A Pán mu povedal: „O rok o takomto čase sa vrátim k tebe a tvoja manželka Sára bude mať syna.“
(Gn 18, 1-10a)

Abrahám je človek svojej doby, semita, kočovník, patriarcha. Ale zároveň je iný, ako všetci jeho súčasníci, pretože sa mu zjavuje Boh, ktorý mu sľubuje krajinu do vlastníctva a hojné potomstvo. Háčik je v tom, že Abrahám bol dlho bezdetný, a až v osemdesiatich šiestich rokoch sa, na základe Sárinho plánu, stal otcom Izmaela. O ďalších trinásť rokov mu Pán pripomína svoj sľub a oznamuje svoj plán; narodenie Izáka zo Sáry. Do týchto súvislostí zapadá posledná veta nášho čítania.

Abrahámova pohostinnosť voči neznámym prišelcom ostro kontrastuje s prístupom Sodomčanov (Gn 19,4n). Ďalší kontrast predstavuje Abrahámovo sedenie pred príchodom troch mužov (18,1), jeho horúčkovitá snaha pohostiť ich (18,2-7) a napokon jeho státie pod stromom, kým oni jedli (18,8). Tri miery múky na podplamenníky zobrazujú podľa cirkevných otcov   vieru, nádej a lásku; „ak ich niekto vlastní, môže s istotou prijať Trojicu na hostine vo svojom srdci.“ (Cézarius Arleský)

Abrahám, či si to uvedomuje alebo nie, robí hostinu Bohu. Ale ako môže človek pohostiť Boha a čo mu dokáže ponúknuť? Veď Bohu patrí všetko a nie je závislý na nikom. Abrahám napokon oveľa viac dostáva ako dáva. Aj sestry Marta a Mária ponúkajú pohostinstvo Božiemu Synovi, každá svojim spôsobom (Lk 10,38-42). No skutočným hostiteľom je Ježiš a Mária to pochopila.

© Jozef Kohut, 21.7.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *