17. nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (1 Kr 3,5–12)

(5) Šalamúnovi sa v noci vo sne zjavil Pán a povedal mu: „Žiadaj si, čo chceš, a dám ti.“ (6a) Šalamún povedal: (7) „Pane, Bože môj, ty si svojho služobníka ustanovil za kráľa namiesto môjho otca Dávida. Ale ja som veľmi mladý a neviem, ako si počínať. (8) A tvoj služobník je uprostred ľudu, ktorý si si vyvolil, ľudu nespočetného, ktorého je toľko, že ho nemožno spočítať ani odhadnúť. (9) Daj teda svojmu služobníkovi chápavé srdce, aby vedel spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Veď kto by ináč mohol spravovať tento tvoj ľud, taký početný?“ (10) Pánovi sa páčilo, že si Šalamún žiadal práve toto. (11) Preto mu Boh povedal: „Pretože si si toto žiadal a neprosil si o dlhý vek ani o bohatstvo, ani o život svojich nepriateľov, ale si si žiadal múdrosť, aby si rozlíšil právo, (12) hľa, splním tvoju žiadosť: dám ti srdce múdre a chápavé, také, že tebe podobného nebolo pred tebou a ani po tebe nebude.“

1 Kr 3,5–6a.7–12

Udalosť z nedeľného prvého čítania sa odohráva v Gabaone. Mladý kráľ Šalamún tam prichádza, aby na miestnom oltári priniesol obetu (v. 4). Pán sa mu zjavil v noci vo sne (v. 5). To môže odrážať dávnu prax tzv. inkubácie. Išlo o spánok na podlahe chrámu, svätyne alebo posvätného miesta v očakávaní zjavenia sa božstva (Nelson, 33). Do tejto kategórie patrí aj Jakubov sen v Bersabe na ceste do Egypta (Gn 46). Jakub aj Šalamún dostávajú od Pána rady a povzbudenie do budúcnosti.

Predchádzajúca kapitola (1 Kr 2) si o zomierajúcom Dávidovi ani nastupujúcom Šalamúnovi nerobí žiadne prehnané ilúzie. Syn podľa otcovej rady nevyberaným spôsobom robí „poriadok“ so svojimi protivníkmi, potencionálnymi konkurentmi a nepriateľmi dávidovskej dynastie. Postupuje systematicky a bezohľadne. Ovocím takéhoto konania je krv, pomsta a smrť. Písmo tu veľmi realisticky ukazuje, že ľudia presadzujú svoje ciele, a to aj také, ktoré Boh nechce (Čapek, 250).

V súvislosti s predchádzajúcim rozprávaním, v ktorom je Šalamún zobrazený ako vypočítavý štátnik, ktorý si zaisťuje postavenie, vyznieva ponuka od Boha oveľa veľkorysejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Výzva „Žiadaj si, čo chceš…“ (v. 5) určite nie je ospravedlnením jeho doterajších skutkov. Čitateľa pozýva opustiť čiernobiele vnímanie života a odhaľuje nový rozmer postavy Šalamúna; Boh s ním počíta a on počíta s Bohom. Prvá kniha Kráľov totiž poznamenáva, že miloval Pána (v. 3).

Hoci Dávid vo svojej reči pred smrťou apeloval na synovu múdrosť (2,6.9) a predošlá kapitola potvrdila jeho rozhodnosť, Šalamún v odpovedi Bohu tvrdí, že nevie, ako si počínať (v. 7). Toto vyhlásenie „nekompetentnosti“ (DeVries, 48) je prekvapivé. Pred očami sa nám rodí iný, nový Šalamún, ktorý sa niekoľkokrát označuje ako služobník (vv. 7.8.9). Doposiaľ bol suverénny a zaoberal sa sebou, teraz vystupuje pokorne (dosl. som malý chlapec, v. 7) a berie ohľad na zverený ľud (v. 9).

Aký dar si Šalamún vyberá? Chápavé srdce schopné súdiť ľud a rozlišovať medzi dobrom a zlom. Nešťastná otcova rada priniesla skrze intrigy a boj o moc do života syna iba neistotu a strach. Ale je krásne sledovať, ako sa v Božej blízkosti prebudilo ľudské srdce a v ňom túžba po pokoji. To je posolstvo ukryté v Šalamúnovom mene – hebr. šalom znamená pokoj. Neprinesie ho vyvraždenie nepriateľov, ale osobná premena, formácia srdca a vytrvalé meditovanie o Božom slove (Ratzinger, 106).

V každom človeku je niečo zo Šalamúna; máme svoje tmavé aj žiarivé stránky, pády aj vrcholy. Boh s nami predsa ráta a prebúdza lásku. Vyprosujme si dnes počúvajúce srdce, schopné rozpoznať skutočné dobro a uskutočňovať ho. Všetkým prajem pokojnú nedeľu a blahoželám nositeľkám mien Anna a Hana.

Foto: Yøe Kovalík
Hudba: Sima Martausová – Poklad
Literatúra:
DEVRIES, S. J., 1 Kings (Word Biblical Commentary; Dallas 2nd ed 2003) XII.
NELSON, R., First and Second Kings (Interpretation, a Bible Commentary for Teaching and Preaching; Louisville 1987).
PRUDKÝ, M., – ČAPEK, F., “Nepříkladné násilí? Davidova závěť a Joáb (1Kr 2,1–12)”, Obtížné oddíly Předních proroků (Kostelní Vydří 2013).
RATZINGER, J., Die Heilige Schrift; Meditationen zur Bibel (Leipzig 2008).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *