2. pôstna nedeľa A – pohľad ekonóma

2_pôstna_A_ek (720x540)Premena človeka sa neuskutočňuje zo dňa na deň. Je to proces, ktorý trvá roky, ba  celý život. Dnešná druhá pôstna nedeľa nám odkrýva dva veľmi dôležité aspekty. Prvým aspektom je oddych. Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána, aby spolu načerpali nové sily. Druhým aspektom je povzbudenie Ježiša: „Vstaňte a nebojte sa!“ Nedeľa má vyhradené miesto pre oddych, ktorý dnešný človek nedodržiava. Ale prečo? Veď takmer každému je známe motto: „Ora et labora“  Je možné, že teraz človek už oddych nepotrebuje? Nepopierateľne človek potrebuje oddych. Práca, ktorú vykonáva počas šiestich dní, je veľmi vyčerpávajúca. „V našom svete práce často padne veta: Nemám čas. Lenže v skutočnom živote vlastne neexistuje takáto chvíľka, počas ktorej by človek nemal čas. Preto je táto veta nelogická. Pokiaľ dýchame, žijeme v čase.  Vlastne ani nemôžeme nemať čas, nemôžeme ho vlastniť, veď čas je stále po ruke, v každučkom okamžiku, v každej hodine šesťdesiat minút a v každom dni dvadsaťštyri hodín. Môžeme rozhodovať o tom, ako ho naplníme a čo v ňom chceme robiť, ale toto rozhodnutie by potom s úprimnosťou muselo znieť: nemám čas na teba, nemám čas na svoju rodinu, nemám čas na svoje záujmy, koníčky a podobne. Pretože niečo iné považujem za dôležitejšie, hodnotnejšie alebo pohodlnejšie a preto tomu dávam prednosť.“ (Assländer, F. – Grun, A., Time management jako duchovní úkol) Potrebujeme nanovo si uvedomovať svoje chyby a poklesky, ktoré máme v súvislosti s nedeľným oddychom. Je to čas, ktorý má byť vyhradený pre Boha a pre rodinu, priateľov, záľuby… Práve počas nedele, má človek príležitosť zastaviť sa, zamyslieť sa, uvažovať, venovať čas Bohu, prečítať si dlho odkladanú knihu, či pozrieť si zaujímavý a hodnotný film. Boh dáva človeku požehnanie pre jeho prácu. Ľudová múdrosť hovorí: „Bez Božieho požehnania, márne naše namáhania.“ Práve nedeľa je dňom, kedy si človek môže bytostne pripomínať svoju závislosť na Bohu a na jeho požehnaní. Iste, pri všetkých povinnostiach, je ťažké dodržiavať nedeľný odpočinok. Avšak Ježiš nás dnes povzbudzuje vetou: „Vstaňte a nebojte sa!“ Nebojme sa oddychovať a venovať nedeľný čas Bohu, rodine, priateľom, záľubám a podobne.  Tento čas môže byť pre nás veľkým obohatením a požehnaním. Ak nedeľný čas nebudeme venovať nakupovaniu a práci, ekonomika našej krajiny neutrpí. Ba naopak, ušetrí v oblastiach zdravotníctva, školstva a podobne. Čas venovaný rodine sa odzrkadlí na lepších vzťahoch, zníženiu zdravotných problémov a mohli by sme pokračovať ďalej. Nezabúdajme, že výkonnosť v práci po dni oddychu prináša nové nápady, nové možnosti, kvalitnejšie pracovné a osobné vzťahy. Oddych je pre človeka veľkým prínosom a požehnaním.

© Jaroslava Kmecová, 15. 03. 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *