2. Veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva [rok B]

P1150202Slová: „Pokoj vám!“, smerujú k nám. V dnešnej dobe, keď väčšina ľudí má až neštandardné pracovné nasadenie,  neustále sa za niečím náhli, prichádza Ježiš s týmito slovami. Do popredia vstupujú slová pokoja v zmysle plnej dôvery a odovzdanosti Bohu, ale s dôrazom na zodpovednosť, za všetky svoje rozhodnutia. Aj apoštoli dnes stáli pred veľkým rozhodnutím. Toto rozhodnutie spočívalo vo vyjadrení postoja viery alebo popretia tejto viery. Tak ako dnešní ľudia majú možnosť voľby na základe svojho rozhodnutia vyjadriť svoj postoj k práci. Ľudí môžeme rozdeliť na tri skupiny. Prvú skupinu tvoria ľudia, ktorých práca je radosťou, koníčkom, poslaním a službou. Druhú skupinu ľudí tvoria tí z nás, ktorí do práce chodia preto, aby zarobili peniaze. Tretiu skupinu ľudí tvoria tí z nás, ktorí nechodia do práce z rôznych dôvodov. Keby sme sa opýtali každej skupiny ľudí, ako vnímajú prácu, zistíme, že ich názory sú rôzne. Avšak, keby sme sa opýtali na postoj, zistili by sme, že prvá skupina ľudí má pozitívny postoj. Aj na negatívne veci sa vie pozrieť pozitívne. Nehundre a nehľadá skryté veci. Na prácu pozerá ako na možnosť zlepšiť sa, zdokonaľovať sa, rásť a v prvom rade slúžiť iným. Ak sa pozrieme na druhú a tretiu skupinu ľudí, zistíme, že ich pohľad je negatívny. Vedia sa sťažovať, ľutovať, komentovať, komplikovane rozprávať o jednoduchých veciach, ale nie sú ochotní hľadať spôsoby ako sa práca dá urobiť s veľkým srdcom. Ježiš v dnešnom evanjeliu povzbudzuje tých apoštolov, ktorí uverili. V ekonomickom pohľade na dnešné evanjelium možno povedať, že Ježiš povzbudzuje všetkých ľudí, ktorí svoju prácu robia s radosťou a nezabúda ich aj odmieňať. Vidí ich námahu, snahu, úsmev a ochotu napriek všetkým prekážkam im prináša najdôležitejšie slová: „Pokoj vám!“. Prináša ho aj ďalším dvom skupinám ľudí, ktorí síce nevnímajú prácu ako službu, ale Ježiš vie, že majú srdcia schopné prijať a pochopiť toto veľké tajomstvo. Je však na každom jednom človeku, ako sa rozhodne. Prajem nám všetkým, aby vysoké pracovné nasadenie nikoho neoberalo o pokoj, ale práve v práci, ktorá je službou, tento pokoj nachádzali všetci ľudia.

© Jaroslava Kmecová, 11. 04. 2015

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *