21. nedeľa rok B – slovo k prvému čítaniu (Joz 24,1-2a.15-17.18b)

slavaJozue zhromaždil všetky izraelské kmene do Sichemu a zvolal starších, kniežatá, sudcov a dozorcov. Oni predstúpili pred Boha a Jozue povedal všetkému ľudu: „Ak sa vám nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyberte, komu chcete slúžiť: či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia v Mezopotámii, a či bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. No ja a môj dom, my budeme slúžiť Pánovi.“ Ľud odpovedal: „Nech je ďaleko od nás, že by sme opustili Pána a slúžili cudzím bohom. Veď Pán je náš Boh. On vyviedol nás a našich otcov z egyptskej krajiny, z domu otroctva. On robil pred našimi očami veľké znamenia a chránil nás celou cestou, po ktorej sme išli, a medzi všetkými národmi, uprostred ktorých sme prechádzali. Aj my teda budeme slúžiť Pánovi, lebo on je náš Boh.“

(Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b)

Nedeľné čítanie je z poslednej kapitoly Knihy Jozue. Mohlo by sa zdať, že Jozue ide na vec príliš zhurta, no výrok „Ak sa vám nepáči…“ (Joz 24,15) nie je začiatok jeho reči, ale záver. Jozue tu vystupuje ako prorok, t.j. ten, kto hovorí v Božom mene, pretože všetky jeho slová sú uvedené výrokom „Toto hovorí Pán, Izraelov Boh…“ (Joz 24,2b), čo žiaľ lekcionár vynecháva.  Hoci od 24,14 hovorí Jozue za seba, celá predchádzajúca  reč (Joz 24,2b-13) sú Božie slová v prvej osobe jednotného čísla.

Boh Izraelitom pripomína podstatné udalosti dejín od Táreho, Abraháma, Izáka, Jakuba, cez zostúpenie do Egypta, Exodus, putovanie po púšti, až po vstup do zasľúbenej zeme. Následne prichádza (určite nie bezdôvodná) výzva, aby si vybrali, komu chcú slúžiť. Výraz slúžiť sa nachádza vo veršoch 14-15 sedem krát. V Izraeli majú byť všetci služobníkmi; bežní ľudia, aj starší, kniežatá, sudcovia a dozorcovia. Vo vzťahu k Bohu sú všetci na tej istej štartovacej čiare.

Rozhodnutie, pred ktoré je postavený celý Izrael, nie je jednorazová záležitosť, či nostalgická spomienka na minulosť. Pre každú generáciu (a samotná Kniha Jozue je toho dôkazom), dokonca pre každého veriaceho je to aktuálne. Niečo podobné sa odohráva po Ježišovej reči o eucharistickom chlebe, keď ho mnohí z učeníkov opustili. A Ježiš sa pýtal Dvanástich: „Aj vy chcete odísť?“ Múdrosť je rozhodnúť (rozhodovať) sa správne.

© Jozef Kohut, 20.8.2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *