22. nedeľa v Cezročnom období [rok B]

P1120129V ekonomickej oblasti je zaujímavé to, že každý očakáva od svojich obchodných partnerov lojalitu, dodržiavanie eticko-morálnych zákonov a tiež diskrétnosť. Avšak to, čo človek vyžaduje od iných, niekedy sám má tendenciu alebo úmysel nedodržať. Takto sa ocitajú ľudia v začarovanom kruhu. Židia veľmi dbali na dodržiavanie všetkých zákonov. No toto dodržiavanie niekedy nič nemalo spoločné s ich vnímaním a postojom vychádzajúcim zo srdca. Ježiš im pripomenul to, že dodržiavajú množstvo predpisov, zákonov a obyčajov, ale to je všetko. Každý človek má tendenciu iných upozorňovať na fakty, postoje, zákony a nariadenia, ale sám to neuskutočňuje a podľa toho nežije.  Tiež táto vláda ešte viac rozdúchava pahrebu veľmi citlivej otázky dôvery obchodných vzťahov. Ale možno vychádzať z toho, že všetci klamú? Že sú všetci zlomyseľní? Že sú pyšní a hlúpi? Ak áno, potom aké sú naše pohnútky? Ak my sami nezmýšľame zákerne, prečo u iných to predpokladáme? Skúsme sa zamyslieť nad tým, ako vnímame iných ľudí a ako prichádzame na jednania s inými. Nepochybne potrebujeme byť prezieraví a múdri. Ale neznamená to, že budeme iných považovať za ľstivých ľudí. Nie je dôležité, čo sa hovorí o človeku, dôležité sú jeho skutky. Pretože skutky človeka prezrádzajú všetko o jeho hodnotách, jeho postoji, jeho úprimnosti, jednoduchosti a pokore. A preto aj my si dávajme pozor, aby Ježišov pohľad na nás nebol podobný ako na farizejov a zákonníkov, že si zákony, pravidlá a ľudí uctievame iba perami, ale naše srdce je ďaleko od tohto presvedčenia.   

© Jaroslava Kmecová, 23. 08. 2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *