Hlúposť

miniš„Mám z teba veľkú radosť,“ povedala mama svojmu malému synovi. Vlastne, nebol až tak malý, keď mu pán farár dovolil miništrovať. Vlastne, malému, lebo ešte stále, idúc spolu po chodníku, držali sa za ruky. Tak teda, idúc spolu po chodníku a držiac sa za ruky, mama zopakovala: „Počuješ, mám z teba veľkú radosť. Je z teba krásny miništrant.“

„Som postúpil, už môžem odložiť ampulky. Sa mi trošku triasli ruky, videla si?“ lamentoval malý.

„Nevidela. Kto by si už také všimol,“ utešovala ho mama.

„Hm,“ zahuhňal.

Ako na potvoru išla oproti ním pani, ktorá sedí v kostole v prvej lavici. Mama sa jej pozdravila, no malý sa jej otočil chrbtom.

„To čo malo byť! Haló, miništrant!“ nechápala mama.

„Nebudem sa takej zdraviť,“ vyliezlo z neho. „Stále mi nadáva, že sa pri oltári mračím, že mám nakrivo sukňu, že tam stojím ako taký tĺk. Aj preto sa mi triasli ruky,“ rozfňukal sa malý.

„To som netušila,“ povedala nemilo prekvapená mama. „Je mi to ľúto. No nie je správne, že sa jej nepozdravíš. Nemal by si stáť pri oltári s poškvrneným srdcom.“

„A ona môže?“

„Doma sa za tú pani pomodlíme,“ uzavrela mama.

Idúc po chodníku, ruka v ruke, hopsali až domov.

© Júlia Hubeňáková, 30. 8. 2015   22. nedeľa v Cezročnom období

 

K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí.

Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“

On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“

Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť.

Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“ Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *