24. nedeľa v Cezročnom období [rok B]

P1140663V posledných dňoch sa médiami otriasajú vážne témy, ktoré sa týkajú utečeneckej krízy, krízy na Ukrajine a podobne. V Európe vládne zmätok. Čo je správne? Čo sa to deje? Kde je pravda? Tento zmätok je vyvolaný klamstvom. Zabudli sme rozprávať pravdu a to má tiež dopad na našu ekonomiku. Myslíme si, že poznáme recept na všetko. Blahobyt a mier, v ktorom žijeme, si vôbec nevážime. Odsudzujeme ľudí, ktorí prichádzajú k nám, lebo vo svojej krajine nemajú mier. Veď kto by chcel len tak opustiť domov, rodinu, priateľov, krajinu a prísť do „vyhnanstva“, ak by nešlo o život? Ľudia, ktorí si celý svoj život chodili do školy, budovali svoj vlastný biznis, postavili dom, založili si rodinu a keď už všetko mali, zrazu ich vojna prinútila odísť. A čo robíme my? Reptáme. Reptáme na to, že títo ľudia prichádzajú v strachu o svoj vlastný život. Nepozeráme na to, že ani im sa to nepáči. Že ani oni si to dobrovoľne nevybrali. Na druhej strane túto situáciu využívajú špekulanti na to, aby to všetko využili vo svoj prospech. Pozrime sa na to z pohľadu dnešného evanjelia. Ježiš hovorí o tom, že máme mať zmysel pre Božie veci, nielen pre ľudské. Boh v prvom rade nadovšetko miluje človeka, ktorému zveril túto zem. Nepovedal, že ju zveril iba jednému typu človeka. Tiež neohraničil to na kontinent, rasu, národnosť. Povedal, že ju zveril človeku. Tento človek potrebuje ochranu, prístrešie, prácu a v prvom rade prijatie. Nepochybne môžeme ovplyvniť to, aby v krajinách, kde nie sú vhodné podmienky pre život v mieri, sme tento mier pomohli vytvoriť. Ak to však z rôznych príčin nie je možné, potom sme povinní prijať tých, ktorí našu pomoc potrebujú, pretože sú to ľudia na úteku. Ľudia s otvoreným srdcom a s ťažkým krížom, ktorí môžu byť nápomocní pri budovaní Európy, v ktorej Kristus bude mať to najdôležitejšie miesto. Hodnota človeka nie je v tom, že z iného človeka spraví otroka, ale v tom, že prejaví skutky telesného milosrdenstva každému, kto ich potrebuje. V tomto čase a v tomto kontexte si zvlášť uvedomme, že všetky rozhodnutia majú priamy dopad na ekonomiku. Práca, ktorou mnohí ľudia opovrhujú môže priniesť veľa dobrého. Myslíme si, že zvyšovať sociálne dávky je prínosné? Teraz je oveľa viac dôležitejšie slúžiť iným. Máme možnosť poslúžiť utečencom tým, že pre nich zabezpečíme ubytovanie, dáme im potraviny a zároveň ich naučíme pracovať tak, aby každý si zarobil sám na seba. Máme obrovský priestor na zefektívnenie našej práce. Naša práca je pre nás možnosťou služby blížnemu. Tak ako poslúžime my, môžu nám v budúcnosti poslúžiť aj oni. Nesnažme sa myslieť si, že možno prácou niekoho vykorisťovať. Práca pomáha rozvoju človeka bez ohľadu na jeho pôvod. Prácou možno nadobudnúť nové vedomosti, zručnosti, spoločenské postavenie, rozvoj, pokoru a úctu voči každému pracujúcemu. Prácou, ktorá má základy v službe, môžeme objavovať nové možnosti riešenia aj tejto krízy. Nekráčajme v klamstve, že životy iných nie sú dôležité. Dôležitý je život každého človeka, pretože toto je prejav Božej lásky.

© Jaroslava Kmecová, 10. 09. 2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *