Vytrvalosť

th„Naozaj?“ zvýskla mama do telefónu. „Veľmi sa tešíme, poviem to všetkým… Áno, áno, odkážem…, Aj my teba ľúbime,“ zakončila a zložila telefón. Deti jej pohľadom viseli na perách.

„Mami, tak hovor, čo sa stalo?“ prosíkali.

„Neuveríte. Ocko príde z misie o tri mesiace skôr, práve mi to povedal. Zajtra ideme preňho na letisko,“ oznámila im mama a od vzrušenia jej išlo srdiečko vyskočiť z hrude.

„Musíme si upratať svoju izbu,“ rozhodol najstarší. „Viete, aký je ocko, čo sa týka poriadku.“

Ostatní sa rozbehli sa ním. Upratovali ostošesť. Do večera všetky plyšáky stáli, vlastne sedeli na polici ako vojaci. Autá boli zaparkované, bábiky oblečené a učesané, učebnice obalené a úhľadne naskladané.., ako vojaci. Našli sa aj všetky stratené ponožky a tričká. Pračka sa krútila do zbláznenia. Tak, a odteraz si už budeme takto pekne upratovať každý deň, predsvazali si deti. Páčilo sa im to, Mame po dlhom čase odľahlo. Izbička žiarila a jej obyvatelia tiež.

Neskoro večer, keď už boli nachystaní do postele, zavonil telefón.

„To mi ani nevrav…, ako im to poviem, vieš ako sa tešia?“ smutne vravela mama.

„Mami, tak hovor, čo sa stalo?“ prosíkali.

„Ocko nepríde, nasadili ho do nejakej akcie. Snáď o mesiac.

„Tak načo sme upratovali?“ rozkričali sa deti.

Mama to už nevydržala, rozplakala sa a nemohla to zastaviť. Deti kdesi hlboko v srdci tušili, že to nebolo len preto, že ocko nepríde.

© Júlia Hubeňáková, 13. 9. 2015   24. nedeľa v Cezročnom období

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“

Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu.

Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene.

Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ Mk 8, 27-35

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *